Otevřený dopis

Andreas Künne, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Prag

Eure Exzellenz, ohne dass ich kein Mandat oder Beglaubigung erhalten habe, spreche ich Sie mit diesem öffentlichen Brief als einfacher Mensch an. Ich bin ein Bürger der Tschechischen Republik aber auch ein Vater und Großvater, dem auf der Zukunft seiner Kinder und Enkelkinder sowie Zukunft der Heimat und der ganzen Europa ankommt.

Die Ukraine hält unglaublich heimtückischer und barbarischer Invasion deutlich stärkeres Nachbar stand. Die Ukrainer kämpfen behertztlich für eigener Heimat und so auch für uns, die EU Bürger. Sie verdienen und unbedingt brauchen unsere Unterstützung. Diese Unterstützung ist momentan leider ungenügend und vor allem mündlich. Ukrainische Armee steht nicht nur gegen menschlicher Übermacht aber auch gegen technologisch unvergleichbarer Ausrüstung der russischer Armee. BRD hat die Lieferung der hochentwickelten Gewähren auf Ukraine um mindestens zum Teil dieses Gleichgewicht abzulenken abgelehnt.

Ich bitte Sie, Eure Exzellenz um ein Versuch der Einstellung ihrer Regierung zu verändern nicht nur wenn es um die Lieferung der Gewehre geht, sonst auch um die Rasanz der Zukünftigen Sanktionen. Absolute Kappen der Russland von Finanzierung (SWIFT, russische Banken und Aktiven in BDR) und Geschäftsbeziehungen (inkl. Lieferungen von Gas und Erdöl) ist das Einzige, was Putin empfindet.

Unpopularität, Unbeliebtheit und ungemütliche Folgen an unsere Gesellschaft sind mir bewusst. Wenn wir unserer Welt, unsere Zivilisation für unsere Kinder behalten wollen, müssen wir dafür etwas opfern. Ich werde meine Enkelkinder lieber wenig materiell gesichert aber in sicherer und demokratischer Gesellschaft leben sehen.

Ich will die bittere Vergangenheit nicht erinnern und ich nehme an, dass gerade der Botschafter der BDR ist sich bewusst, wohin die appeasement Politik führt und wie Zurückziehen einem gefährlichen Politiker endet.

Eure Exzellenz, ich bitte Sie um Erwägung meiner Argumenten und um Übergabe weiter.

Danke schön, mit Hochachtung Igor Adamovič

Andreas Künne, velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze

Vaše Excelence, aniž bych k tomu obdržel jakýkoliv mandát či pověření, oslovuji Vás tímto veřejným dopisem jako prostý člověk. Jsem občanem České republiky, ale také otec a děda, kterému záleží na budoucnosti jeho dětí a vnoučat stejně jako na budoucnosti vlasti a celé Evropy.

Ukrajina čelí neuvěřitelně zákeřné a barbarské invazi mnohem silnějšího souseda. Ukrajinci srdnatě bojují za svou zemi a tím také za nás, za občany EU. Zaslouží si a nutně potřebují naši podporu. Tato podpora je bohužel zatím nedostatečná a především slovní. Ukrajinská armáda stojí nejen proti lidské přesile, ale i proti technologicky nesrovnatelné výzbroji armády Ruska. SRN odmítla dodávat vyspělé zbraně na Ukrajinu, a tím alespoň částečně tuto nerovnováhu vychýlit.

Žádám Vás, Vaše Excelence o pokus změnit přístup vaší vlády nejen pokud jde o dodávky zbraní, ale i o razantnost budoucích sankcí. Totální odstřižení Ruska od financování (SWIFT, ruské banky i aktiva na území Německa) i obchodního styku (včetně dodávek plynu a ropy) je jediné, co Putin pocítí.

Jsem si vědom nepopulárnosti a nepříjemného dopadu těchto kroků na naši společnost. Chceme-li zachovat náš svět, naši civilizaci pro naše děti, musíme pro to něco obětovat. Raději svá vnoučata uvidím hmotně méně zabezpečená, ale žijící v bezpečné a demokratické společnosti, než naopak.

Aniž bych chtěl připomínat bolestnou minulost, předpokládám, že právě velvyslanec SRN by si měl být vědom toho, kam vede politika appeasementu, a jak končí ustupování nebezpečnému politikovi.

Prosím Vás, Vaše Excelence o zvážení mých argumentů a jejich předložení dále.

Děkuji a jsem s úctou Igor Adamovič

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *