Babiš, policie, morálka a zodpovědnost

Souvisí morálka a zodpovědnost? Obecně řečeno jistě, ale konkrétně? Jak u koho, a jak kdy. U mnohých ale zejména jak za kolik. Čemu se podobá česká politika? Přece Hranické propasti. A proč? Protože tón v ní udávají nejčastěji ti, kteří dokáží podlézt každé představitelné dno.

Vezměme si nejkřiklavější příklad, expremiéra Andreje Babiše. Jak se mu blíží datum soudu ohrožujícího jeho osobní svobodu, zanedbává stále víc svou práci poslance a jede si na zapřenou prezidentskou kampaň. Pamatujete, jak sám sebe kdysi označil za urputné hovado? ANO, chová se hovadsky urputně. Absolutně nechápe, že už bylo přešlapů příliš mnoho a lidé jej mají oprávněně plné zuby. Krásně to bylo vidět v Třeboni. Ale co je důležité, má zřejmě na své straně policii, která v jeho zájmu provokuje incidenty i zasahuje.

Stejně, jako Babiš prokázal absolutní absenci zodpovědnosti při likvidaci státních financí, práva, nezvládání covidové krize, právě tak mu chyběly i elementární základy morálky v roli otce, čerpajícího premiéra, zaměstnavatele.

Kdo dnes tvrdí, že Babiše neznal a nechápal jeho nebezpečí, pouze omlouvá sám sebe. Babiš byl zvolen, ač se hned v začátcích svého veřejného působení prokázal coby morální nudista. Bez zodpovědnosti vůči voličům i sobě se omlouval, že byl pouze v hodné StB, případně lhal že s StB neměl vlastně nic společného.

Já bych ho snad i dokázal pochopit (pozor – ne odpustit!), kdyby otevřeně přiznal, že i v bolševických poměrech chtěl udělat kariéru, využít každou možnost k cestování, poznávání světa, hmotnému zabezpečení rodiny. Donášení StB vlastně patřilo k branži, ve které působil. Forma jakési veřejné zpovědi by mu mohla svým způsobem vrátit alespoň částečně čest.

Jenže on sám věděl, že ke spolupráci se zavázal dobrovolně, ničil tak svou osobní konkurenci a cestičku kariérního bolševika si podle rodinných podání umetal i udáním svého vlastního tchána. Proto se při vstupu do politiky uchýlil k výmluvám, zinscenovaným soudním procesům, překrucování skutečnosti a lžím. Omlouval si svá vlastní selhání, to je přece tak lidské. Je to pochopitelné, třeba i u nacistických zločinců, kteří jen „plnili své příkazy“.

Došel by Andrej Babiš bez morálky a zodpovědnosti tak daleko, kdyby na své cestě byl sám? Jistě ne, a přirovnání k nacistické armádě lze snadno rozvést. Voliči ANO, to je ten obyčejný kanónenfutr. Řadoví pachatelé válečných zločinů byli většinově odsouzeni pouze morálně, či zanedbatelně. Trestáni po válce byli zejména důstojníci, generalita, ideoví tvůrci a propagandisté. Kdo je v ANO důstojníkem? Patří mezi ně pracovníci Agrofertu, dosazení do státní správy s cílem ji paralyzovat, ovládnout a řídit ve prospěch Andreje Babiše, jeho firem, budoucnosti a snad i podřízených. Jaký trest si zasluhují? Doživotní exkomunikaci z jakýchkoliv veřejných postů pro nedůvěryhodnost. Není to příliš přísné, vždyť téměř rok po volbách stát „nedokáže“ dotáhnout do konce žádný z Babišových přečinů. Za každý z těchto skutků by kterýkoliv jiný občan naší republiky byl už dávno ve vyšetřovací vazbě, ne-li ve vazbě řádné.

A kdo je generálem z našeho příměru? Jsou to zastupitelé, poslanci a mediální „mluvící hlavy“ od největších po nejmenší, od dvojjediného Karla nebo paví ženy až po potenciálního primátora Patrika. Jak je potrestat za jejich oficiální činnost v profikorupčním politickém hnutí? Pouze morálně. Všichni víme, kdo a jak se angažoval. Nelze jim důvěřovat, ani se jim s čímkoliv svěřovat. Dobrovolně si v rámci osobního prospěchu zadali, ochotně škodili naší zemi a budoucnosti celé společnosti. Akceptujme jejich volbu, a ponechme je v jejich ghetu, které si sami vybrali.

Norimberský proces s nejvyššími nacistickými pohlaváry, s tvůrci idejí a jejich předkladateli voličům skončil známými verdikty. Jakkoliv nevyzývám k veřejné popravě např. Marka Prchala, musíme si uvědomit a hlasitě přiznat, že on stejně jako všichni ti, kteří pracují pro Andreje Babiše v médiích a soc. sítích jsou vinni. Jsou v plném rozsahu vinni vším, co expremiér napáchal a ještě napáše. Bez jejich veřejné barnumské a lživé reklamy by měl Babiš zanedbatelný dopad na voliče. Bez zázemí ve svých médiích, bez šíření mlhy deziluzí a dezinformací ve společnosti by měl omezený prostor pro ohlupování voličů. A jak se opakovaně ukázalo na náměstích, lidé mu dokáží svou iniciativou kazit jeho šou. Ale v médiích se o tom téměř neinformuje – proč vlastně?

Absenci morálky a zodpovědnosti neprokazuje pouze Andrej Babiš a jeho zaměstnanci z profikorupčního hnutí. Je to i typický znak lidí nejen z mediální divize ANO, a to pohříchu nejen stávajících.

Jindřich Šídlo se na ně obrátil na twittru: „Podíval jsem se na Čau lidi, kde AB nazývá „psychopaty“ nejen @MarekWollner, ale i @terezacemusova z @iROZHLAScz, jen proto, že úplně věcně informuje o postupu státu v kauze dotací pro Agrofert. Kolegové z Mafry, napadá mě, že byste se mohli třeba ozvat, ideální chvíle.“ Doporučuji pročíst celé vlákno.

Valné odezvy kolegů z Mafry se český twittr nedočkal. Zajisté můžeme mít pochopení pro existenční potíže redaktorů a editorů. Jistě lze chápat osobní vazby napříč redakcemi. Ale až na čestné výjimky se nikdo neodhodlal k víceméně veřejné zpovědi, ve které by přiznal, že se bojí opustit jistotu. Pravda a láska za nikoho složenky nezaplatí, lež a podrazy ve jménu zaměstnavatele ANO. A je úplně jedno, že je někdo „jen“ sporťák. I referováním o tradiční porážce Sparty v pohárové kvalifikaci zastírá skutečnost, že lidovky už nejsou novinami, ale pouhopouhým stranickým a propagandistickým plátkem.

Tohoto morálního stigmatu se už nikdo z nich nikdy nezbaví. Zvláště, bude-li to zapírat sám sobě. Jan Dobrovský popustil uzdu svého idealismu, všichni mají ještě možnost postavit se zodpovědně ke své pověsti, ke své profesní hrdosti, ke svému snad jednou znovu dobrému jménu. Stačí nemlčet a neomlouvat se sám před sebou.

Hitler totiž stejně jako Putin válku rozpoutal, ale ani jeden z nich osobně nedržel v ruce zbraň, na to jsou určení jiní. Ani Babiš sám si nepíše texty, netočí čaulidi, od toho má jiné. A o těch mluvíme. Ušpinili se, ale jsou mezi námi. A ještě dlouho budou. Jak vydrží sami se sebou? Se svým svědomím?

A jak vydržíme my s nimi?

Manželství pro všechny

Jaký je nejdůležitější úkol politika? Nalézat kompromisy mezi přáním voličů a programem své politické strany a uvádět je pokud možno v život s ohledem na reálnou situaci společenskou, ekonomickou i mezinárodní. Jak se to daří naší stávající vládní garnituře? S ohledem na okolnosti docela dobře.

Máme za sebou osm let likvidace veřejných financí pod vedením profikorupčního hnutí ANO. Ke konci se blíží druhé období Miloše Zemana ve funkci, kterou nezvládá vykonávat. Ale levou zadní stíhá dehonestovat svůj úřad, celou zemi a dokonce sám sebe. Máme za sebou pět měsíců války, vedené Ruskem proti Ukrajině. Shrnutě řečeno – stojíme uprostřed krize energetické, společenské, hospodářské. Za čtvrt roku nás čekají komunální volby, zjara volby prezidentské. Předsedáme EU uprostřed bouří, které Evropa nepoznala řadu desetiletí.

Někomu to je ale všechno málo, a tak se rozhodne před volbami na sebe jaksepatří upozornit. Napříč stranami sněmovny (ANO, SPD, ODS, KDU-ČSL, TOP09) se našlo 54 poslankyň a poslanců, kteří podali návrh na ústavní ukotvení manželství jako výlučného svazku muže a ženy.

Jakožto praktikující katolík chápu argumentaci posvátností manželského svazku. Mluvíme zde o sňatku uzavřeném před Bohem, sňatku mezi mužem a ženou uzavřeném na základě společně sdílené víry. Nemluvme pouze o katolících či pravoslavných křesťanech, ale i o celé řadě církví, které vyrašily z těchto základních křesťanských kmenů. Nesmíme zapomínat ani na naše nejstarší bratry ve víře v jednoho Boha, ani na muslimy a celou řadu věr plynule přecházejících v sekty.

Jako je občanů praktikujících jakoukoliv víru v České republice menšina, je i valná většina manželství uzavřena toliko civilním obřadem. Naprostý opak platí pro typicky katolické země, jako je např. Irsko či Španělsko. Ale z jakého důvodu v těchto neateistických státech nemají ústavně upraveno manželství pouze pro heterosexuály, zatímco ateistické Česko o to usiluje?

U nás prozatím neproběhla celospolečenská diskuze na toto téma. Jistě, veřejný prostor je přímo přehlcen vyjádřeními zastánců i odpůrců. Z obou stran jsou slyšet jen ty nejsilnější hlasy. Je ale skutečně přáním voličů neumožnit manželství všem párům? Nevíme to, politici kteří to prosazují vychází pouze ze svých představ o přání voličů. A stejně tak nevíme, nakolik většinovým občanským preferencím odpovídají vyjádření jejich odpůrců.

Bez ohledu na výše uvedené si musíme uvědomit, že žijeme ve státě sekulárním, a církve nejsou nuceny žádným zákonem oddávat stejnopohlavní páry. Tím, že neumožňujeme těmto lidem plně prožít svůj partnerský život v souladu se zákonem, činíme z nich občany druhé kategorie. Co přijde dál? Odejmutí volebního práva plešatým, nebo zákaz kandidovat kamkoliv pro vegetariány? Možná je to nesmysl, ale jaký smysl dává to, že několik procent obyvatel naší země nesmí uzavřít manželství? Je pro mne osobně smutné, že někteří věřící se tohoto ochotně účastní. I my jsme byli za komunistického režimu občany druhé kategorie, máme s tím své vlastní bohaté, a bolavé zkušenosti.

Mnoho rodin se muselo vyrovnat s homosexualitou svých dětí a chce pro ně jen to nejlepší. Bez ohledu na víru či nevíru je pro každého normálního rodiče přijatelnější potomek „teplý“ než „studený“. Totéž přece platí i pro naše sousedy, pro všechny naše spoluobčany. Proč je nenecháme žít plnohodnotným životem? Proč jim neumožníme civilní sňatek? Do náležitostí sňatků církevních státu nic není, o těch přece vůbec nemluvíme.

Jak už bylo uvedeno, úkolem politika je nalézat kompromis mezi přáními voličů a programem své politické strany a uvést jej pokud možno v život s ohledem na reálnou situaci společenskou, ekonomickou i mezinárodní.

Přání voličů de facto neznáme, protože se je žádná strana v této oblasti nenamáhala zjistit; v programu žádné strany není budování kastovního systému v České republice; ergo kladívko manželství pro všechny v civilním pojetí nic nebrání.

Vyjma některých politiků.

Pozn. : Provedl jsem opravu chybné formulace: „žijeme ve státě sekulárním“. Omlouvám se za svou chybu čtenářům.

Osa Berlín – Vídeň – Moskva

Dobyvačná válka, kterou na Ukrajině rozpoutalo Rusko, přerostla ve válku opotřebovávací. Ze třídenní operace se vyklubaly dva měsíce krvavých bojů na frontách a 60 dnů vyplněných ruským rabováním, znásilňováním a masakry civilního obyvatelstva v zázemí. Nenechme se zmýlit voláním idealistů, že válečné zločiny jsou pouhým selháním jednotlivců. Jedná se o řízenou a ruským armádním velením podporovanou genocidu. Celé NATO a EU podporují Ukrajinu. Někdo zbraněmi, někdo slovně. Dá se ale věřit těm slovům?

A dá se věřit politikům?

Proč by se jim vůbec mělo věřit? Právě naopak, jejich slova je nezbytné prověřovat. Připomeňme si nulovou osobní zodpovědnost, překračování zákonů, norem i etických a mravních principů za časů naší oposmlouvy, nebo za vlády politické divize koncernu Agrofert ve vlastnictví Andreje Babiše.

To v zemích Evropy, které si neprošly bolševickým gulagem antidemokracie a nesvobody tomu tak jistě není. Tam jsou jen politici čistí, neúplatní a konají pouze v zájmu lidských práv a pokroku!

Ne, nikde na zemi neexistuje politická strana prostá korupce právě tak, jako není člověk bez hříchu. Jde o to, jak častá jsou naše selhání, jaká je míra jejich závažnosti a jak se ke svým morálním přešlapům stavíme my, lidé. Platí to ještě závažněji pro politiky a politické strany.

Z úst většiny evropských politiků se řinou libozvučné tirády plné solidarity a podpory Ukrajiny. Při bližším pohledu to ale připomíná spíše produkty druhé strany trávicí soustavy. Po okupaci Krymu a části Donbasu Ruskem přijala EU roku 2014 zbrojní embargo. Podle zdrojů The Daily Telegraph Rusku dodala zbraně Francie za 152, Německo za 121, Itálie za 22, Rakousko za 18, Bulharsko za 16 a Česko za 14 milionů eur.

Na naši obhajobu musíme uvést, že současná vládní garnitura se poctivě snaží dodávky zbraní Rusku za předcházející vlády odčinit nezměrnou podporou Ukrajině.

Kolik toho udělala pro Ukrajinu Francie? Spustila pro Kreml pravidelný zábavný pořad „Volá Macron“, mnoho namluví o podpoře, ale aspoň nebojkotuje skutečnou pomoc Ukrajině. Což se nedá říct o Německu.

Druhou světovou válku rozpoutalo Německo s Ruskem

A tu třetí světovou právě spouští Rusko s Německem. Jistěže ne otevřeně, ale domyšleno do důsledků?

Bývalý německý kancléř a někdejší předseda SPD Gerhard Schröder řekl „Vždy jsem hájil německé zájmy. Dělám, co mohu. Aspoň jedna strana mi věří,“. Pochopitelně, že mu věří jedna strana, tedy ta, která leží na východ od Berlína.

Předseda dozorčí rady ruské naftové společnosti Rosněfť a člen představenstva společnosti Nord Stream 2 byl v únoru nominován do dozorčí rady Gazpromu. Nejen že na tyto posty nechce rezignovat, ale bije se za Rusko jako lev. Uvedl, že není možné kompletně izolovat zemi jako Rusko; nejde to politicky ani ekonomicky; německý průmysl potřebuje suroviny z Ruska; nejen ropu a plyn, ale i další materiál, který nelze jednoduše nahradit. Myslel těmi surovinami třicet stříbrných, nebo se jedná o mnohem vyšší částky nejen pro něj?

Pokud jde o Nord Stream 2, převzala od G. Schrödera jeho politickou obhajobu na svá bedra Manuela Schwesig, ministerská předsedkyně Meklenburska-Předního Pomořanska. Snažila se obejít sankce USA, lobovala za ruské zájmy prostřednictvím nadace pro klima a životní prostředí, dehonestovala polské hlasy kritizující nebezpečně stoupající závislost na ruském plynu. Pecunia non olet, to platí napříč věky.

Kličkuje jak zajíc na honu

říkává staré přísloví. Zajíce v jeho nové verzi navrhuji nahradit německým kancléřem Olafem Scholzem. Ten od napadení Ukrajiny evidentně spoléhal na rychlé vítězství Ruska, spuštění Nord Streamu 2 a pokračování kšeftíků s Ruskem, výhodných pro Rusko, Německo, SPD i jeho vrcholné členy.

Proto odmítal poslat těžké zbraně na Ukrajinu; tvrdil že Bundeswehr vyčerpal možnost dodávek zbraní; zpochybňoval plynové embargo. Ale svým posledním veletočem překonal sám sebe. Jeho prohlášení, že se dohodl s ukrajinskou vládou na seznamu zbraní, které Německo poskytne Ukrajině bylo Ukrajinci popřeno. Na předloženém seznamu totiž nebylo nic v jejich situaci potřebného. Německý Das Bild si seznam o 48 stranách z ministerstva obrany vyžádal a zjistil, že na osobní žádost Scholze z něj byly vyškrtány těžké zbraně, které chybí Ukrajině při obraně.

Pan kancléř se farizejsky rozhořčuje nad ruskými válečnými zločiny, aby nedráždil německé veřejné mínění, ale de facto stojí za Putinem. Zbraně za 121 milionů eur Rusku dodalo Německo do roku 2020. Kdo nám zaručí, že na zbraně, které odmítá německý kancléř poskytnout Ukrajině, už nejsou sepsány kontrakty s Putinovými nákupčími? Kde vzít jistotu, že Olaf Scholze jedná v zájmu Německa, v zájmu EU, v zájmu lidství, ale ne v zájmu postů v dozorčích radách ruských společností pro vysloužilé politiky?

A pokud jde o německé veřejné mínění, nedělejme si plané iluze. Kdo má zájem, může si přečíst dopis německých „osobností“ které volají po ukončení podpory Ukrajině. Ta je jako slabší odsouzena k prohře, tak ji nechme jejímu osudu. Bojím se, kdy někoho v Německu napadne Rusům prozradit že fumigační prostředek Uragan D2 se kdysi náramně osvědčil pod původním názvem Cyklon B.

Na krásném modrém Dunaji

má vážná hudba zvuk a váhu. Zvláště, je-li ta váha podpořena ruskými finančními zdroji jako v případě Sergeje Roldugina a Hans-Joachima Freye, kterým se podařilo rakouskou hudební scénu od roku 2016 zamotat do pavučin ruského vlivu.

Po aféře Ibizza Heinze-Christiana Stracheho z roku 2019 by člověk řekl, že se rakouští politici poučí, že se nevyplácí jít Kremlu příliš vstříc. Ale politik není obyčejný člověk, on má mnohem delší vedení a hroší kůži.

A tak si Karl Nehammer, rakouský kancléř udělal výlet za Putinem, aby mu nesmlouvavě řekl, co si celý svět myslí o ruské válce proti Ukrajině. A při té příležitosti tam seperátně pro Rakousko dohodl dodávky plynu.

Bližší košile než kabát je věta, které dobře rozumí v Budapešti, v SPD nebo na Čapím hnízdě. Ale od rakouského kancléře opravdu překvapí. Pan Nehammer nás tím ovšem připravil na výrok svého ministra zahraničí, který nevítá Ukrajinu v EU. 

Poslouchejme politikům ty jejich naučené tirády. Dobře zní, ucpávají uši a jsou bezobsažné. A v televizi po očku sledujme, jak na Ukrajině umírají děti a jak jsou znásilňovány ženy za peníze, které od nás tečou do Ruska výměnou za plyn.

Přiznejme si alespoň, že my všichni financujeme ukrajinskou genocidu, kterou prohlubují přední evropští politici.

Souhrn 17. týdne

18. dubna 2022

108. #dobrázpráva tohoto roku: Dezinformátor Alex Jones, provozovatel portálu InfoWars vyhlásil bankrot. Pro zisk šířil lži o střelbě na škole v Connecticutu roku 2012 nebo o podílu vlády USA na útocích z 11. září 2001.

Pravda vítězí nad lží a nenávistí.

Zdroj

Nikoliv dezinformátor, ale lhář, který nešířil vlastní názor ale programově se snažil zbohatnout na lžích, které pumpoval do hlav svých příznivců. USA má před námi náskok. Kdy se dočkáme podobného pádu Tomia Okamury, Šlachty, Majerové Zahradníkové, Babiše, Klause a mnoha jiných českých populistických lhářů?

19. dubna 2022

109. #dobrázpráva tohoto roku: Ruský zbrojní průmysl se díky sankcím zadrhává na chybějících komponentech. Chybí elektronická součástky, pancéřová ocel, noční vidění. Tanky a řízené střely budou brzy nedostatkovým zbožím.

Zdroj

Země, která si hraje na supervelmoc, země bez skutečného vlastního průmyslu, země jejíž hospodářství je závislé na prodeji surovin, které bez dováženého zařízení není schopna sama těžit naráží na své limity. Ani dva měsíce jí nestačily na sražení Ukrajiny na kolena. Blesková válka se mění ve válku opotřebovávací, v řízenou genocidu obyvatel napadené Ukrajiny. Každý další den války znamená větší logistické problémy pro ruSSké velení, logistiku a náhradní díly pro poškozenou válečnou techniku. Z armády prý mocné a hrozné zbývá jen tradiční ruský mlýnek na maso.

20. dubna 2022

110. #dobrázpráva tohoto roku: Německo se probírá z letargie. Bude dodávat zbraně na Ukrajinu a nahradí zbrojní vybavení těm členským zemím NATO, které své současné zbraně postoupí Ukrajině.

Zdroj

Německo, které se tváří jako vedoucí země EU se ve válce na prahu Evropy chová krajně alibisticky. Snad konečně začne konat to, co má jako jedna ze dvou největších zemí EU vlastně jako svou povinnost – předcházet přenesení válečného konfliktu do zemí EU.

21. dubna 2022

111. #dobrázpráva tohoto roku: Ukrajina dostane od GB obrněná vozidla Stormer HVM, nosiče obávaných Starstreak. Nebe nad Ukrajinou bude brzy prosté ruSSkých válečných zločinců.

Zdroj

Bezletová zóna nad Ukrajinou vyhlášena zatím nebyla, bohužel. Ale díky nezištné pomoci Velké Británie se k tomuto stavu limitně přiblíží Ukrajina sama. RuSSký sestřelený šrot pomůže nahradit zničené suroviny, vždyť všechno zlé může být k něčemu dobré.

22. dubna 2022

112. #dobrázpráva tohoto roku: „Jaromíro, to se ti vymstí, že tak lžeš, a bude to mít vliv i na funkci!“ pravil by klasik. Na Jaromíru Valder Jakubcovou je za její lži podáno TO a bude projednáno její odvolání z ostravských komisí a výborů. Bravo!

Zdroj

Bolševici lhali, lžou a lhát budou. Na tom se nic nezmění, ale nesmíme rezignovat, a jejich lži je nutné trestat v zárodcích. Jaromíra Valder Jakubcová už přichází na to, že lhát se nemá.

23. dubna 2022

113. #dobrázpráva tohoto roku: Společnosti VISA a MasterCard měla na ruSSkém trhu svými platebními kartami nahradit čínská UnionPay. V Pekingu si ale spočítali, co by je stály sankce a proto ruSSký zákazník přišel i o platební karty čínské provenience.

Zdroj

Svět učinil další krok k totální izolaci říše zla.

24. dubna 2022

114. #dobrázpráva tohoto roku: Hoří ruSSké podniky, součásti vojenské infrastruktury. Po výzkumném ústavu ministerstva obrany ve Tveru a chemickém závodě Dmitrievský ve městě Kinešma hoří kosmické a raketové středisko v Koroljově. Zasáhly Boží mlýny, nebo?

Zdroj

Maskování korupce, nebo snad sabotáž? Pravděpodobně pouze starý známý ruský bordel, ale na správném místě. Vyvíjení nových zbraňových systémů, výroba chemických sloučenin použitelných i v zbraních hromadného ničení stejně jako raketový výzkum budou významně zbržděny. Bezpečí ruSSkých sousedů stoupá s každým podobným požárem.

Dialog se zlem?

Diplomatické laškování se zlem, ani opakované ústupky k ničemu nevedou. Kdo nevěří, ať si uvědomí, že zatímco Západ usiloval o diplomatické řešení, Putin si roku 2008 okupoval kus Gruzie. Následovalo volá po diplomatickém řešení a Putin roku 2014 okupoval Krym a část Donbasu. Stále se snažíme o diplomatické řešení a Putin roku 2022 rozpoutá válku proti Ukrajině. A co děláme proti genocidě? Nedodáme těžké zbraně napadeným, nevyhlásíme bezletovou zónu, nepřestaneme odebírat ropu a plyn, neodstřihneme všechny ruSSké banky od SWIFTu. Kdeže, většina politiků dává přednost pěkným heslům a teoriím o diplomacii a dialogu před realitou; zarytě ignoruje zanedbatelné výsledky svého chování a nemá odvahu změnit strategii; napadá své kritiky a snaží se je umlčet a dehonestovat.

A hlavně absolutně nechápe, s kým má tu čest

Posuzují neustále Putina a ostatní reprezentanty Kremlu sami podle sebe. Jsou-li ale muži z Marsu a ženy z Venuše, pak my, demokraté ze zcivilizované Evropy jsme ze Země a obyvatelé Ruska odněkud z Halleyovy komety. Každý tvor je do své podoby postupně zformován. Naši pradědové formovali potomky slovy, příkladem a rákoskou. Dědové převzaté předávali svým synům třeba i řemenem, a ti coby otcové formovali nás už jen občasným pohlavkem. Dnes se snažíme vyhnout tělesnému násilí na další generaci úplně. Zvyklosti, normy, zásady mravnosti jsou ale v rodinách předávány stále, z neznámých hlubin věků z generace na generaci. Na tom mnoho nezmění vývoj ani používané výchovné postupy a prostředky. A totéž platí nejen pro jedince, pro rodiny, ale pro národy a celé země.

Co utváří stát?

Skupina lidí na určitém území. Toto společenství si kodifikuje chování podle principů vlastních jednotlivcům, zformovaných svými předchůdci. Jinak řečeno, každá země má své specifické rysy zděděné od pradávných předků.

Jako příklad můžou posloužit obyvatelé naší vlasti. Je pro nás typická keltská nesvornost a muzikálnost, stejně jako germánská pořádkumiluvnost či slovanská zádumčivost a snivost. Jsme to, co nám vložili do vínku ti před námi a sami to předáváme dál.

Totéž platí pro všechna lidská společenství právě tak jako pro Rusko. Co zformovalo dnešní Rusy? Jak vzniklo Rusko? Rusové, prohlašující se za hlavní představitele východních Slovanů začali velikým paradoxem. Kmeny Baltů, Ugrofinů a Slovanů ovládli coby kmenová šlechta skandinávští vikingové. Oleg Novgorodský dobyl Kyjev a povraždil jeho vládce Askolda a Dira, své příbuzné. O dvě generace později Jaropolk nechal zavraždit bratra Olega, a sám se stal obětí třetího sourozence Vladimíra. Ten do Kyjevské Rusi přivedl křesťanskou víru. To ale nebylo na překážku jeho synům, navzájem se vyvražďujícím kvůli vládě.

Dětinská, bezděčná krutost germánských seveřanů se v tehdejších dobách nijak nevymykala ostatnímu civilizovanému světu. Jejich působení v Kyjevě a okolí bylo úspěšné, vybudovali řadu knížectví, která mezi sebou neustále válčila, ale přesto porážela a vstřebávala okolní turkické kočovníky – Chazary, Pečeněhy, Kumány. Na kolena je dostal až vpád mongolských vojsk, která zpoplatnila všechna ruská knížectví. Orientální krutost, která se dostala do Ruska, se nesmazatelně otiskla do místních metod vlády a obvyklou středověkou drsnost povýšila na úroveň po celé Evropě neslýchanou.

Nejen bezcitná bestialita zformovala obyvatele ruského impéria

Od dětství jsme rodiči vedeni k tomu, abychom nelhali. Proto, jsme-li přistiženi při lži, cítíme se trapně. Kreml je ale svého druhu šlechtitelská stanice, která lež vtělila do genofondu svých nevolníků. Moskevští vládci učinili ze lži nedílnou součást tamní společenské kultury.

Přeháním snad? Ale kdeže. Rusové si přece vládnou sami, o tom nikdo z nich nepochybuje! Opravdu je to tak? Není. S výjimkou osmi Romanovců, původem Bělorusů, vládli v Rusku celé věky seveřané a Němci. Kolébku a sídlo panslavismu založili skandinávci, vládnoucí zde dalších 751 let. Po Romanovcích nastoupili Oldenburkové čistě německé krve. Jejich manželky, třeba Kateřina II. Veliká, se rusky učily až v kočárech cestou na sňatek. Označujeme-li je všechny bez ohledu na původ jako Rusy, jsou Rusové i jejich nástupci v Kremlu.

Pádu samoděržaví výrazně pomohli bolševici. Ti byli částečně financovaní židovskými finančníky z Německa prostřednictvím Uljanova. Jednalo se o čuvašsko-židovského míšence, který si říkal Lenin a stal se hlavou Ruska. Mluvil o vzniku státu s maximem lidských a národnostních práv. Sám inicioval založení Čeky, první sovětské tajné policie a SSSR vybojoval cestou občanské války. Ta si vzala 12 milionů lidských životů a pošlapala právo na sebeurčení téměř všech národností, které byly součástí carského impéria. Vystřídal jej ještě horší zločinec, tentokrát gruzínského původu, známý jako Stalin. Vlastním jménem Džugašvili, upravil si o tři dny datum svého narození, zlikvidoval rolnický stav, zapříčinil ukrajinský hladomor a pomohl rozpoutat světovou válku. Počet jeho obětí se počítá v desítkách milionů a přesto je v Rusku jako největší historická osobnost vzpomínán s úctou.

Paradoxní je i to, že Rusko se hlásí k porážce fašismu, ale zároveň nechce být spojováno s přepadením Polska, Pobaltí, Finska – to přece spáchal SSSR.

Slovanská vzájemnost

Ta je nám dnes předváděna v praxi. Ve jménu smyšlené záchrany ruských národních práv je páchána genocida na slovanském lidu ruskými jednotkami. Jakého původu je ale ruský lid? Ze dvou třetin je to směs původ ugrofinských, altajských a turkotatarských předků, společně komunikujících rusky. To je asi to jediné speciální na válce, kterou Rusko rozpoutalo.

Anebo je to zas jen další z řady lží, které jsou pro tuto zemi tak specifické?

Můžeme vést dialog se zlem a s lží?

Ne, to nelze. Kvůli naší duševní lenosti a snaze o pohodlný a bohatý život bez problémů jsme na tuto možnost přistoupili. Postupně jsme dopustili, aby nám pravda byla rozměněna na drobné halířky nepravd, které korektní mluvou označujeme jako dezinformace. Dezinformacemi nás ale mnohdy nečastují přímo Rusové. Ti si na to zjednali naše sousedy a známé, kteří ruské lži šíří ochotně za ně.

Musíme si přiznat sami sobě, že jsme ve válce s Ruskem, říší zla a lží. A mezi sebou máme kolaboranty, plnící veřejný prostor relativizací ruských válečných zločinů a ruských lží. Bojujeme na dvou frontách, a můžeme si za to sami.

Čím dříve se pustíme do boje, tím méně škod nám nepřítel i pátá kolona způsobí. Ale málo těch škod není už dnes…

Souhrn 16. týdne

11. dubna 2022

101. #dobrázpráva tohoto roku: Macron postupuje do druhého kola prezidentských voleb jako vítěz. Porazit musí Le Pen, populistku označující se za krajní pravici, s hesly společnými s Trumpem. Vyhraje-li Le Penka, zbyde z EU drobenka.

Zdroj

Emmanuel Macron není silný a zásadový politik, ale ve srovnání s Marine Le Pen, která se programově snaží opakovat chyby Donalda Trumpa a tím oslabit Francii, EU a tím i nás, je volba vhodnějšího kandidáta do francouzských prezidentských voleb naprosto jednoduchá a snadná.

12. dubna 2022

102. #dobrázpráva tohoto roku: Místo tupého memorování dat a jmen chápat souvislosti? To je cesta k pochopení dějin. Vítám novou koncepci výuky dějepisu!!! Žáci budou konečně mít naději se poučit z chyb svých předchůdců a předků a proto je neopakovat.

Zdroj

O důležitosti znalostí historie vypovídá nejvíce to, jak se jich každý totalitní režim snaží zmocnit a zdeformovat k obrazu svému školní výukou. Kdo tvrdí, že je dějepis zbytečný, ať si představí, že je vysazen se zavázanýma očima uprostřed hlubokého, jemu neznámého lesa. Nebude znát cestu ven, ztratí mnoho času hledáním správného směru, a mnohokrát se bude vracet. Znalost dějin nám dává informace o cestě lidstva, kterou jsme prošli a umožňuje nám neprocházet znovu slepými uličkami vývoje. Osvobození výuky dějepisu od komunistického balastu a metod je nezbytně potřebné, a mělo k němu dojít už dávno!

13. dubna 2022

103. #dobrázpráva tohoto roku: RuSSko jde tam, kam svou mentalitou patří – do pravěku. Technologické firmy prchají z RuSSka. Po společnostech Apple, Samsung, Ericcson včera překvapil svým odchodem Huawei. A dnes stažení z ruSSkého trhu ohlásila Nokia.

Zdroj

RuSSko a pokrok? Po válečných zločinech páchaných na Ukrajině opouští říši zla firmy, které ve světě moderních technologií znamenají mnoho. Nikoliv pokrok, ale o krok (a ne jeden) zpět se vrací RuSSko.

14. dubna 2022

104. #dobrázpráva tohoto roku: RUSSká válečná loď poslechla Romana Gribova! Dvě ukrajinské střely, výbuch munice a Moskva hoří! Berme to jako symbol, po sankcích se rozpadne i město Moskva.

Zdroj

Vlajková loď černomořské flotily zasažena. Pýcha RuSSké admirality dostala zásah, který znamená mnohem víc v rovině symbolické, než vojenské. Ale i z čistě strategického a finančního hlediska se jedná o ztrátu velice výraznou, o čemž vypovídá i internace admirála Igora Osipova, velitele černomořské flotily.

15. dubna 2022

105. #dobrázpráva tohoto roku: Ukrajina dostane z USA drony MQ-9 Reaper. RuSSká vojenská technika bude následovat svou vlajkovou loď Moskvu. A co na to Moskva? To není zemětřesení, to jen Putin mlátí o zdi Kremlu hlavami generálů. Nebo svou?

Zdroj

Jednání Ukrajiny s výrobcem o dodání dronů MQ-9 Reaper by nemohlo proběhnout bez vědomí Bílého domu. Ve srovnání s osvědčenými drony turecké provenience TB-2 Bayraktar se jedná o stroj několikanásobně vyšší úrovně, který by mohl zvrátit současný stav nad Ukrajinou výrazně ve prospěch napadené země.

16. dubna 2022

106. #dobrázpráva tohoto roku: RuSSko varovalo svět před „nepředvídatelnými důsledky“ dodávání zbraní Ukrajině. Kdy nejvíc kope kobyla? Čekejme proto brzký konec říše zla a její rozvrat. Dezinformátorům dojdou ruSSké zdroje a světu bude líp.

Zdroj

Moskva zaslala diplomatickou nótu americkému ministerstvu zahraničí. Během několika mála hodin poJoe Biden zveřejnil dar vojenského vybavení Ukrajině za zhruba 800 milionů dolarů. Půjde tentokrát převážně o těžké zbraně (včetně houfnic a dalších systémů), které zatím Ukrajině s výjimkou Polska a nás k boji s ruSSkou invazí nikdo neposkytl. RuSSko touto nótou v podstatě přiznalo, že dodávky zbrojního materiálu ruSSké armádě výrazně škodí.

17. dubna 2022

107. #dobrázpráva tohoto roku: Přesně před rokem praskly Vrbětice. #prezidentvlastizrádce nestíhá skartovat doklady své činnosti. V čele vlády máme premiéra @P_Fiala a ne dotačního cizopasníka @AndrejBabis, takže hrajeme v Evropě důstojnou roli. Zázraky na BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ!!!

Vláda a premiér je to, co nám poslední roky chybělo. Po nezvládnutém kovidu si raději ani nepředstavujme, jak ostudný pohled by skýtala sestava okolo Andreje Babiše v současné napjaté situaci. Hamáček, bezpáteřně domlouvající plyn v Moskvě, Babiš na tiskovkách kvílející jak muezzin o svých vylhaných úspěších, bolševici a SPD v čele s prezidentem vyzývající Ukrajinu k dobrovolnému zotročení se – tomu všemu jsme unikli jen o vlásek, o pár tisíc hlasů voličů, které převážily naši zemi od rozvratu a populismu k demokracii a svobodě.

Souhrn 15. týdne

4. dubna 2022

94. #dobrázpráva tohoto roku: Podle Vladislava Šurigina byl útok ukrajinských vrtulníků propagační akcí a ruská protiletadlová obrana pracuje dobře. To je dobře, aspoň nic nebrání ukrajinským vzdušným silám přenést trošku války i k Zrůdám domů.

Zdroj

Jediné, co v RuSSku funguje, je propaganda. Jinak řečeno, v lhaní jsou opravdu dobří.

5. dubna 2022

95. #dobrázpráva tohoto roku: Velitelské stanoviště IL-22 sestřeleno. Citelná ztráta pro vedení ruSSkých jednotek.

Dodatečná oprava – pouze poškozeno.

Zdroj

Škoda rány, která padne vedle. Velitelské stanoviště, generálové, plukovníci – to jsou ztráty, které RuSSko poznamenají nejen v této válce, ale na desetiletí dopředu.

6. dubna 2022

96. #dobrázpráva tohoto roku: USA stupňují sankce. Zmrazené dolarové rezervy RuSSka nebudou použitelné ke splacení dluhopisů. Bude RuSSko nadále financovat armádu, své hospodářství nebo vyhlásí bankrot?

Zdroj

RuSSko se technicky vzato ocitlo v bankrotu. Velmoc? Kdeže, říše zla na hliněných nohou. Nohou, které začíná požírat inflace. Pád prázdné slupky bude bolet i nás, ale dobře nám tak. Příliš dlouho jsme byli ochotní ignorovat nebezpečí vanoucí z Kremlu.

7. dubna 2022

97. #dobrázpráva tohoto roku: Máme poslední, a pádný důvod pro spuštění impeachmentu. Kancelář prezidenta republiky likviduje tajné dokumenty a důkazy o činnosti #prezidentvlastizrádce a jeho tlupě podvracečů svobody naší země.

Zdroj

Likvidace nepohodlných dokumentů pod pláštíkem skartace. Milost odsouzenému zločinci. Dlouhodobě vlastizrádná politika páchaná z prezidentského vozíčku. Co víc ještě potřebují naši ústavní činitelé, aby začali konečně konat proti Miloši Zemanovi?

8. dubna 2022

98. #dobrázpráva tohoto roku: Rusko bylo vyloučeno z Rady OSN pro lidská práva hlasy 93 zemí, proti bylo 24 zemí. RuSSko páchající na Ukrajině genocidu a válečné zločiny ztratilo právo byť jen mluvit o lidských právech.

Zdroj

Mluvit o lidských právech nemá pachatel genocidy, tedy RuSSko ani Čína. Vztaženo k naší zemi, o mezinárodní politice by měl mlčet Zeman, Klaus st., Okamura T., Zahradil, Zaorálek, Svoboda, …

9. dubna 2022

99. #dobrázpráva tohoto roku: Ve Středozemním moři si už lodě RuSSka námořní palivo nepořídí. RuSSké ropné tankery cestou z Baltu do Asie bez přístupu k palivu riskují uváznutí na moři. Čím hůře pro RuSSko, tím lépe pro Ukrajinu a celý svět.

Zdroj

Jakýkoliv příspěvek k totální izolaci RuSSka znamená ztížení financování zbrojního arzenálu agresora. Jestliže kšeftmani v politických křeslech nehodlají ohrozit své peněženky, musí jejich nerozhodnost napravit někdo jiný. Například španělská pohraniční stráž.

10. dubna 2022

100. #dobrázpráva tohoto roku: @jana_cernochova otevře téma USA vojenské základny u nás. Letiště Mošnov se mi jeví jako ideální! Proruští kolaboranti (zejména z @CSSD), kteří zabránili radaru v Brdech budou muset mlčet, jinak jim připomeneme Buču.

Zdroj

Chceme-li ubránit svou svobodu a nezávislost před ruSSkým zásahem v budoucnosti, chceme-li uchránit sebe i své potomky před vražděním, znásilňováním a okrádáním, nemáme jinou cestu než být nedílnou součástí EU a NATO. Kdo tvrdí něco jiného, je naprostý hlupák anebo kolaborant, a proto na jeho slova nelze brát zřetel.

Sex a politika

Žádný strach, nemluvíme o sexy mozku z ráje, pardon RAJe. Nechci ani vtipkovat o klimakterickém diblíkovi zestárlém během volební porážky o dvacet kilo a čtyřicet let. Vynechme i dotačního cizopasníka, ač s námi řadu let řečeno jeho slovníkem vyjebával. Mluvím o svém vlastním, dnes zažitém déjà vu.

Jakýmsi mžikem mi v autě cestou z nákupu došlo, proč se cítím tak nějak neplnoletý. Propojila se mi má dávná, mladická minulost s aktuální současností. Kdo to čte pln očekávání jakéhosi pornografického popisu horoucí mladistvé erotiky, ten může odložit mobil nebo zaklapnout notebook. Stejně by byl naprosto zklamán.

Jako jedno z drobných koleček varské politické scény se totiž účastním vyjednávání před komunálními volbami. A připadám si přitom stejně jako na prahu plnoletosti, při přechodu ze základky na střední školu.

Jen si zkuste vzpomenout, jaké to bylo. Vypínajíce ramena, po boku nejlepšího kamaráda, vrhali jsme pohledy po dívkách, tváříce se coby světáci. Ty, po kterých jsme toužili nás povětšinou ostentativně ignorovaly. Nadbíhaly nám ty, před kterými jsme raději brali do zaječích. Někteří z nás se natolik nemohli dočkat, že podlehli dámám, většinou se vyskytujícím okolo nádražních putyk. Ostatní raději čekali na vhodnou příležitost, a v mezičase se spoléhali sami na sebe.

Úplně stejné to má touto dobou komunální politik bez ohledu na svůj věk. Snaživě pokukuje po potenciálních partnerech přitažlivých, leč příliš náročných nebo nedostupných. Sám je kontaktován partnery méně přitažlivými, hodnoceno volitelností či programovou shodou. ANO, je tu jistota nevábných možností, ale pokud si člověk sám sebe jen trochu váží, zůstane raději na ocet. A když už se jednání uzavírá, dosti často z toho zbyde stejně slizce trapný pocit, jako tehdy v mládí, když konečně poprvé…

Vždyť říkám, hotové déjà vu. Ono to očekávání bylo mnohem větší, než samotný akt, po kterém nastoupila fáze toho toužebně očekávaného vztahu. Doufejme, že právě dojednávané koalice budou mít život delší, než naše dávné první lásky a že po nich po letech zůstane víc, než jen vzpomínky. Příjemné, i ty opačné.

Souhrn 14. týdne

28. března 2022

87. #dobrázpráva tohoto roku: Bezletová zóna nad Ukrajinou pro okupanty začíná. Střely starstreak je naučí přistávat střemhlav.

Zdroj

Dosah od 300 metrů do sedmi kilometrů, odpalovatelné ze země, z vozidel, z lodí, dosahují rychlosti trojnásobku rychlosti zvuku, současné nejrychlejší a nejúčinnější protiletadlové střely dodala Velká Británie Ukrajině.

Ukrajinci si díky této dodávce budou moci zřídit bezletovou zónu nad svou zemí sami, svépomocí v rámci akce Z – Zlikvidujte Zrůdy.

29. března 2022

88. #dobrázpráva tohoto roku: Howard Morrison dosáhl potrestání srbských válečných zločinců. Dostal právě novou práci – bude pomáhat s přípravou žalob na ruské válečné zločince. Popřejme mu štěstí, a spravedlnost Putinovi a jeho hordě.

Zdroj

Suella Bravermanová, generální prokurátorka Velké Británie pověřila Howarda Morrisona k přípravě obžaloby proti Putinovi na Ukrajině i před ICC (Mezinárodní trestní soud). Při ICC i při ICTY (Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii) už Morrison působil, a byl jedním ze soudců, kteří poslali Karadžiče roku 2016 na 40 let do vězení. Válečný zločinec Putin, hlavní strůjce genocidy kterou Zrůdy pod jeho velením páchají na Ukrajině se snad také dočká spravedlnosti.

30. března 2022

89. #dobrázpráva tohoto roku: Německo rozhoduje o dodávce zbrojního materiálu, zejména protitankových střel za 300 milionů EUR na Ukrajinu.

Zdroj

Pomalu, s váháním, ale přece jen i Německo začíná pomáhat Ukrajině, tentokrát velkorysou dodávkou dronů, protitankových střel, minometů a různého jiného armádního vybavení za 300 milionů EUR. Ukrajinské jednotky už nebudou proti okupantům stát s holýma rukama!

31. března 2022

90. #dobrázpráva tohoto roku: Postavení diplomacie na vlastní nohy je zpráva, která by neměla zapadnout. Vliv a působení #prezidentvlastizrádce a jeho onucí z @CSSD na naši zahraniční politiku byl ostudný. Bravo, pane @JanLipavsky!!!

Zdroj

Ve funkci končí Iveta Chmielová Dalajková, spojovaná s působením Lánských povalečů a zejména proruského kolaboranta a poradce Miloše Zemana, nechvalně známého Martina Nejedlého.

1. dubna 2022

91. #dobrázpráva tohoto roku: Tank-pomník překrytý vlajkou Ukrajiny? Ano, protože symbol ukončení světové války v Berlíně pošpinilo Rusko rozpoutáním nové války v Evropě. Rusko se takto zařadilo k hitlerovskému Německu.

Zdroj

Co dodat k zakrytí pomníku s tankem v Berlíně ukrajinskou vlajkou? Nic, je to symbol nebývale silný a výborně čitelný.

2. dubna 2022

92. #dobrázpráva tohoto roku: Gazprom končí v Německu, které zvažovalo jeho vyvlastnění. Z důležité země EU odchází zdroj možné korupce politiků a tedy mocná zbraň hybridní války vedené Ruskem proti civilizované společnosti.

Zdroj

Jeden z pozitivních důsledků války rozpoutané Ruskem je oslabení ruského vlivu na civilizované, demokratické země. Doufejme, že se nebude jednat o krátkodobé a dočasné změny, ale o trvalý stav!

3. dubna 2022

93. #dobrázpráva tohoto roku: Kyjevská oblast je osvobozena, vrátila se zpět do ukrajinských rukou. Špatné na tom je, že Rusko zatím nebylo poraženo na hlavu, takže začne útočit znovu a jinde.

Zdroj

Za cenu nesmírných obětí a ztrát se Ukrajina osvobozuje. Na nelidské činy, masové hroby, znásilněné a upálené ženy, popravené a ztýrané civilní obyvatelstvo (včetně dětí!) které jsou v osvobozených oblastech nyní zjišťovány nebyl nikdo připraven. Rusko si zaslouží totální izolaci, odsouzení před mezinárodním tribunálem a pohrdání všeho civilizovaného světa za páchanou genocidu!

Souhrn 13. týdne

21. března 2022

80. #dobrázpráva tohoto roku: Dnes pro nikoho není problém nový zákon na míru. Zařídí to europoslanec @stanislavpolcak, čestný předseda @obcetweetuji, stačí mu zaplatit. Střet zájmů? Ne, práce politika pro lidi podle @STANcz. Dobré vědět před volbami.

Zdroj

Ve srovnání s kauzami Andreje Babiše, ANOstokou z Brna a podobných „náhodičkách a nedorozuměních“ jde vlastně o pár drobných.

Prkotina ale není nedodržování principů demokratických politiků těmi, kteří reprezentují naději na změnu. To by ona naděje mohla zajít na úbytě ještě před svou dospělostí…

22. března 2022

81. #dobrázpráva tohoto roku: Po osmi letech vyšetřování je na dotaci pro Čapí hnízdo státním zástupcem Jaroslavem Šarochem podána žaloba. Nové důkazy, noví svědci a změny ve výpovědích umožní @AndrejBabis obhájit se před soudem.

Zdroj

Řadu let šarochování máme za sebou. Řadu měsíců povolebních odkladů před podáním žaloby. Andrej Babiš parlamentem potřetí vydaný stane před soudem. Jeho obhájci budou mít jedinou šanci na výhru – nesmí připustit, aby se jejich klient dostal ke slovu. Jakmile Andrej Babiš vytasí svých tisíc vzájemně se popírajících verzí a řadu urážek pronášených předslovanštinou, je nejistá už jen výše trestu.

23. března 2022

82. #dobrázpráva tohoto roku: Po ztracených letech se konečně zajímáme, kdo a pod jakým krytím u nás z Ruska působil a pral peníze. Je čas na pořádný úklid. A začít by se mělo v Lánech.

Zdroj

Desítky fyzických i právnických osob z postsovětských zemí, zejména z Ruska si u nás nejen do nemovitostí ukládala finance, získané všemi myslitelnými i nemyslitelnými způsoby. Legálních bylo pomálu. Začínáme zjišťovat skutečné vlastníky. Od listopadové revoluce teprve až nyní činí naše země kroky, které vedou mezi kultivované evropské země.

24. března 2022

83. #dobrázpráva tohoto roku: Kotel uzavřen. V Irpini, Buči a Hostomelu jsou obklíčeny celé jednotky okupantů. Bude třeba dodat plastové pytle, nebo se vzdají?

Zdroj

Ukrajinské jednotky dobývají nazpět zemi. Po vesničkách, po městečkách, vypálenou, zničenou, ztýranou – ale opět svou vlast.

25. března 2022

84. #dobrázpráva tohoto roku: Valné shromáždění OSN přijalo rezoluci, ve které je Rusko vyzváno k ukončení válečných operací způsobujících humanitární krizi na Ukrajině. Kdo byl proti? Rusko a 4 jemu podobné režimy, např. Sýrie nebo Severní Korea.

Zdroj

Je Rusko samo jako kůl v plotě? Kdeže, tato prohnilá plaňka má čtyři ještě prohnilejší opory. Je to Bělorusko, na Rusku závislé. Sýrie, bez Ruska nemyslitelná. Nic neznamenající Eritrea, stojící na ruských zbraních. A vzteklinou trpící pes KLDR. Putin je věru v dobré společnosti – jeden diktátor odpudivější než druhý.

26. března 2022

85. #dobrázpráva tohoto roku: Evropská unie získala díky ruské agresi a iniciativě „nových“ členských zemí nový impuls ke svému rozvoji. Putin, úspěšně vedoucí hybridní válku proti EU ji paradoxně prohrává kvůli válce skutečné, rozpoutané na Ukrajině.

Zdroj

Kdo jiný než Pobaltí, Polsko a my má v EU zkušenosti s agresivním a nevyzpytatelným Ruskem? Kdo jiný by se měl chopit tohoto problému a pomoci jej řešit? Petr Fiala v čele české vlády se toho ujal – a dlužno přiznat, že svou příležitost zvládá se ctí.

27. března 2022

86. #dobrázpráva tohoto roku: V Polsku zazněl silný a lidský projev prezidenta USA. Rusko se vydělilo z civilizace, na jak dlouho, to záleží jen na Rusech. Musíme se bránit, stejně jako proti metastázám, proti covidu. Studená válka, železná opona je zpět.

Zdroj

Joe Biden pronesl projev, plný emocí, plný expresivních výrazů. Projev, který by se dal očekávat u jeho předchůdce. Na rozdíl od planého poštěkávání Donalda Trumpa se ale Joe Biden vyjádřil k věci a objektivně. Jen je mi líto řezníků, ti k Putinovi přišli jak slepý k houslím.