Dopis udavači

Po stupňujících se provokacích, po osmi letech nevyhlášené války proti samostatnosti Ukrajiny, po násilné anexi částí Donbasu skryté za „osvobozenecké republiky“, po neskrývané a násilné anexi Krymu započalo Rusko otevřený válečný konflikt. Byl to pokus o okupaci Ukrajiny, anebo bylo cílem jen nastolení loutkové vlády v Kyjevě? To je otázka, na kterou zná odpověď asi jen masový vrah Putin.

Dne 26. února se několik lidí v Karlových Varech sešlo k víceméně symbolické podpoře napadené země. V tu dobu téměř všichni počítali s rychlým vítězstvím agresora. Obavy z militaristické země, obkružující přímo či nepřímo téměř dvě třetiny hranic Ukrajiny byly logické. Ulice Moskevská v Karlových Varech je svého druhu hlavní třída města, leží na ní i magistrát. Přelepení názvů ulice připravenými samolepkami s ukrajinskou vlajkou a textem Kyjevská bylo dohodnuto a provedeno skupinou, která se potkává už delší dobu. Jedná se o občany, kterým nebylo lhostejné Babišovo řádění v naší zemi a kterým dnes není lhostejné ani šílené řádění ruské soldatesky na Ukrajině. Bez ohledu na výrazně rozdílné politické preference se navzájem respektujeme a společně sdílíme vztah k demokracii a lidským právům.

Vycházeli jsme po měsíce do ulic pod hlavičkou Milionu chvilek pro demokracii, a nenechala nás chladnými ani situace Ukrajiny, bojující a krvácející za celou Evropu. Nijak jsme se neskrývali, nekradli jsme se po ulici potajmu či v noci. Naopak, na ulicích s námi hovořili kolemjdoucí. Za podporu nám poděkoval procházející Ukrajinec, jehož vyjádření na adresu ruských zachvátčiků raději nebudu zveřejňovat. O samolepku s vlajkou nás poprosil místní obchodník, Vietnamec. Přelepenou Moskevskou na budově Městské policie si se smíchem fotili sami policisté. Celou akci mnozí z nás, i já osobně, prezentovali na soc. sítích.

Ukrajina bojuje o své přežití už měsíc. A já jsem byl dnes vyzván Policií České republiky, abych podal vysvětlení k odhalení trestného činu nebo přestupku a jeho pachatele ve věci podezřelého Igora Adamoviče na úseku zákona o obcích – Karlovy Vary Ukrajina, jak zní preambule úředního záznamu.

Vysvětlení jsem podal podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, pouze jsem odmítl jmenovat své přátele. Rozhodně ne proto, že by se báli stát za svým činem, natolik je znám a věřím jim jako sám sobě. Ale vypátrala-li policie mne, zajisté si dokáže svou mzdu zasloužit a vypátrat i je, například podle našich statusů na soc. sítích. Důležité pro mne je, že jsem při podávání vysvětlení pochopil, proč jsem vyšetřován toliko já. Byl jsem totiž někým udán, a policie v takovém případě musí konat.

Nemilý udavači, rád bych ti řekl několik vřelých lidských slov. Jelikož mne sleduješ na twittru nebo na facebooku, jistě si je dokážeš přečíst. Ty oslizlý postbolševický noku, proruský kolaborante, odpůrče demokracie a zapšklý udavači, následuj co nejrychleji směr plavby příslovečného ruského vojenského korábu a přestaň škodit naší zemi.

Přelepení tabulky se jménem ulice jsem chápal jako čistý symbol podpory zemi, kterou zákeřně a hanebně vojensky napadl její mnohem větší a silnější soused, který smluvně garantoval její územní celistvost a bezpečí. Z tvé reakce, udavači, jsem pochopil jak tě tato akce zasáhla a jak se bojíš. Máš strach dokonce ze změny názvu ulice.

Proto ti slibuji, že budu naprosto oficiálně iniciovat přejmenování Moskevské ulice v Karlových Varech. Oslovím každého, kdo mne napadne, aby mi pomohl. Budu psát petice, apelovat na všechny politické strany a hnutí, budu hledat na mapách Karlových Varů i všech měst a obcí našeho kraje nejen Moskevské ulice.

Pevně doufám, že Ukrajina svůj boj vyhraje, že neustoupí agresorovi. Zalkni se ve své žluči, udavači, já totiž neustoupím tobě. A jdi se projít po Moskevské, dokud můžeš.

Souhrn 12. týdne

14. března 2022

73. #dobrázpráva tohoto roku: Ruské armádě dochází síly, zdroje i motivace. Úmrtí nejvyšších velitelů v moderních válkách je velice vzácné. Ztráty ruských generálů a plukovníků vypovídají o jejich osobní snaze zvrátit bezvýchodnou situaci svých jednotek.

Zdroj

Ty tam jsou časy, ve kterých král v čele vojsk své rytíře vedl do boje jako slavný Jan Lucemburský. Kolik generálů zemře v boji dnes? Častějším důvodem úmrtí je infarkt po obdržení špatných zpráv o poklesu cen akcií generálem drženým.

Ruská armáda k dnešku ztratila už tři. To není nestandartní ani zvláštní, to se naprosto vymyká očekávání. Chaos v řadách ruské armády musí být naprosto výjimečný až nepředstavitelný, když se tolik vysokých důstojníků dostane do styku s nepřítelem.

15. března 2022

74. #dobrázpráva tohoto roku: Stačí fámy o čínské pomoci Rusku, a strach ze sankcí přivodí čínským akciím propad cca 52 miliard dolarů. Proč by si Čína pálila prsty? Rusko si tu svou kaši bude muset vyžrat samo. Až do dna. Čína pak přijde ohlodat zbytky.

Zdroj

Proč by měla Čína pomáhat Rusku? Aby proti sobě poštvala celý svět? Ó ne, soudruzi z Pekingu nejsou tak hloupí. Až na slovní proklamace budou sledovat vývoj situace, oslabení západu a rituální sebevraždu Ruska. Na jeho mršině pak začnou hodovat.

16. března 2022

75. #dobrázpráva tohoto roku: Premiéři Polska, Slovinska a České republiky navštívili Kyjev. Podpora Ukrajiny, pohovory s prezidentem a premiérem Ukrajiny čelící ruské válečné agresi a pokusu o okupaci, to není prázdné gesto. Děkujeme, pane @P_Fiala!

Zdroj

Nebojme se českého předsednictví EU. Máme tentokrát v čele politiky, kteří to zvládnou. Prozatím prochází jak nůž máslem krizí, která naši zemi po pádu komunismu ještě nepotkala. Nelžou, nezneužívají dotace, neskrývají se v cukrárně za kremrole ale konají svou vlastní, sebevědomou a cílevědomou politiku.

17. března 2022

76. #dobrázpráva tohoto roku: Mezinárodní soudní dvůr v Haagu nařídil Rusku ukončit válku na Ukrajině. Rusko s jistotou limitně se blížící nule neposlechne. Jeho izolace a propad do ekonomického středověku se tím ovšem jen urychlí.

Zdroj

Po řadě států, finančních institucí, sportovních svazů, nadnárodních koncernů se do boje proti odpudivému a barbarskému agresorovi zapojil i Mezinárodní soudní dvůr v Haagu. Pokus o okupaci a podmanění si Ukrajiny je projev raně středověké mentality a naprosto se vymyká našemu století a míře civilizace obvyklé v Evropě.

Středověk neskončil, středověk trvá – díky Rusku.

18. března 2022

77. #dobrázpráva tohoto roku: Peking nepodpoří Moskvu proti celému světu. Proto Lavrov cestou do Číny otočil letadlo? To je pro Putina poslední rána.

Zdroj

Kreml tolik spoléhal na podporu Pekingu. Předjednal si termín pro svou speciálně barbarskou válečnou operaci, aby Číně nepoškodil propagandu pod pěti kruhy. A teď zní z Pekingu náznaky podpory napadené Ukrajině? Putin ochutnal své vlastní ovoce podané čínskou rukou.

19. března 2022

78. #dobrázpráva tohoto roku: Do neinvestiční kategorie už přeřadila Rusko jak ratingová agentura Fitch, tak Moody‘s. Nejnověji snížila úvěrový rating Ruska Standard & Poor‘s ze stupně CCC na CC. Válka proti Ukrajině se Putinovi začíná vyplácet!

Zdroj

Úvěrový rating potenciálním investorům prozrazuje pravděpodobnost splacení úvěru ve stanovených termínech a částkách. Tím je ovlivněna dobrá vůle věřitele úvěry poskytnout stejně jako tvrdost podmínek úvěrů. Vyšší rating předznamenává nižší úroky. Rating ve spekulativním pásmu značí, že do dluhopisů daného subjektu nemohou investovat velcí institucionální investoři.

Přeloženo do češtiny – zájem poskytovat Rusku úvěry bude raketově klesat, zatímco úroky za tyto úvěry porostou ještě rychleji.

20. března 2022

79. #dobrázpráva tohoto roku: Prvním politikům dochází, že vyhlášení sankcí Rusku je jen úvodní krok maratónu. Nesmíme přestat, jinak nás říše zla pohltí a zničí!!!

Zdroj

Britský premiér Boris Johnson tvrdí, že se nemáme snažit po ruské invazi na Ukrajinu snažit urovnat vztahy s Ruskem urovnat, dále že Putin invazi na Ukrajinu zahájil z obav o šíření svobody a demokracie. Dalo by se s jeho slovy souhlasit.

Jen mi tak vrtá hlavou jestli si BoJo připouští, že bez brexitu by nebyl premiérem. A bude si někdy Malá Británie ochotná přiznat, kdo zaplatil kampaň pro brexit?

Předsednictví v Radě EU

Bývaly doby, kdy do válek své muže vodil kmenový vůdce osobně. Následovali jej a poslouchali jeho pokyny, protože důvěřovali jeho rozhodnutím. Důvěra v náčelníka se odvíjela od správnosti rozhodnutí, která učinil v minulosti. Jeho lid mu věřil, podřizoval se mu a následoval jej i v nepopulárních rozhodnutích. V případě nutnosti za ním šel pro jeho autoritu i do bitvy zdánlivě předem prohrané.

Jistěže se objevovali tyrané, kteří se vlády zmocnili násilím a stejným způsobem si ji udržovali. Mnoho z nich se potázalo se zlou, lid se jich v příhodnou dobu zbavil. Takový Ceaușescu by nám o tom mohl vyprávět, kdyby vyprávět ještě mohl.

Vybudování osobní autority je namáhavá, časově náročná záležitost. Kdo se stal náčelníkem-stařešinou klanu, nemohl se svého postavení zřeknout, ani když to znamenalo ohrožení jeho života. Jen málo lidí stálo o tuto možnost, i když výsady v dobrých časech lákaly.

Tyrani a diktátoři byli dostatečným postrachem a pomohli vytvoření demokracie – vlády lidu. A díky všeobecně převládající demokracii se nám na světě v posledních letech vyskytovali politikové tří druhů.

Nejčastější variantou politika jsou scholzové. Osoby neschopné nepopulárních opatření, lépe řečeno k nim neochotné. Jsou předem plni obav, aby neohrozili svou naději na úspěch v dalších volbách. Jejich mnohoslovné proslovy duní prázdnotou ve snaze obejít kontroverzní témata. Tito politici po prvních vyhraných volbách nekorektně řečeno odkládají předem a pro jistotu koule v předpokojích. V době krizí je pak jen málokdy nachází a svou nerozhodnost až zbabělost vydávají za hlas zdravého rozumu.

Na vrcholu konjunktury procházejí vítězně volbami babišové. U těch nemluvme o koulích, není totiž o čem. Nemají žádný politický program vyjma svého zbytnělého ega a osobního prospěchu. Rozhodují se podle nálad obyvatelstva, dnes tedy nejčastěji podle průzkumů veřejného mínění a ozvěn ze soc. sítí. Jsou jako korouhvičky, stálí za mírného větru, to se jim pěkně ukazuje směr. Ale za bouří a krizí je zřetelné, že nelogicky a chaoticky mění směr, že zemi nesměřují nikam. Babišové svůj lid nevedou, oni pouze vystihnou směr pohybu většiny a dokáží se davu postavit do čela. Přitom přes rameno sledují, drží-li se stále před zástupem. Aby od svého konání odpoutali pozornost, naprázdno štěkají na všechny, kdo se jim zdají schopní. Ve výsledku tak mohou na někoho možná působit rozhodně a vůdcovsky, ač je to nepochopitelné.

Nakonec si uvedeme jedince téměř schopné, ale zato všehoschopné. Je to kategorie trumpů a zemanů. Zástupci tohoto druhu politiků záměrně rozeštvávají obyvatele vlastní země. Ty z nich, kteří jsou snáze zmanipulovatelní podle svých plánů někam směřují. Na přechodnou dobu se jim daří své ovečky přesvědčit, že plní jejich cíle. Ve skutečnosti si plní cíle své na úkor prostodušších částí společnosti. A v době krizí a problémů umí jen ostrakizovat některou část společnosti – třeba blonďáky nebo podnikatele, nejčastěji a nejraději ovšem své kritiky.

Člověk, který tyto tři druhy politiků sleduje spolu s množstvím jejich voličů, ten trpí a bojí se jakéhokoliv závanu větru. Je mu totiž jasné, že s podobnými typy u kormidla se loď neposune ani za bezvětří, ale zato se nutně musí ponořit při první bouřce. Myslí se, že už vyhynuli politici s koulemi jako Churchill, Reagan, Tchatcher. Ta poslední byla dáma, pravda. Ale ona sama měla koule větší než většina hlav států EU dohromady bez ohledu na jejich pohlaví.

 

V době krize se ale z ničehožnic za dvěma rohy objeví charismatický vůdce, který z nutnosti objevil svou autoritu a koná co má. Z ignorovaného šaška se stal přes noc státník. Jako dávný kmenový vůdce motivuje a posiluje svůj lid v teoreticky beznadějném odporu proti přesile a brutalitě sousedního tyrana, čímž chrání všechny sousedy schoulené za svými zády.

A doprostřed bojů jej odjede podpořit člověk, jehož slušnost byla všeobecně pokládána za slabost. Přes své rádoby silácké poštěkávání si jeho odpůrci nevšimli, že na rozdíl od nich pod svým sáčkem koule. Nepotřebuje se jimi chlubit, protože si jich je velice dobře vědom.

Zelenskij i Fiala se chovají podle Winstona Churchilla „Ve válce rozhodnost, v porážce vzdor, ve vítězství velkorysost, v míru dobrá vůle.“

Buďme rádi za to, že je v Evropě máme.

Souhrn 11. týdne

7. března 2022

66. #dobrázpráva tohoto roku: Stále zřetelněji se profiluje přední kandidát na prezidenta @general_pavel.

Zdroj

Stejně, jako můžeme porovnávat současného premiéra s Andrejem Babišem, je snadné srovnat výroky i výkony Miloše Zemana s jeho možnými nástupci. Jeden z nich si v poklidu buduje pohodlný náskok. Generál Pavel by nebyl #prezidentvlastizrádce!

8. března 2022

67. #dobrázpráva tohoto roku: @PolicieCZ stíhá prvního dezinformátora. Já bych sice řekl, že je stíhán vlastizrádce, kolaborant a proruská hnida, ale nechme stranou přesnost jeho označení. Hlavně aby už byl souzen a odsouzen.

Zdroj

„…Tak fanděme Rusům, doufejme, že dojedou až sem.“ Tato věta není dezinformace. Toto je projev vlastizrady, kolaborace a člena proruské páté kolony. Stíhat, soudit a trestat podobné jedince je projevem zdravé občanské společnosti, která chrání sama sebe.

9. března 2022

68. #dobrázpráva tohoto roku: Ruská centrální banka uvalila na cizoměnové účty omezení – výběr do 10 tisíc USD, více pouze v rublech dle platného kurzu. Okupantům dochází dech a finance v hospodářství. Konec se blíží! Za upozornění díky, @maestrosill.

Zdroj

Zdroj

Rublů si natisknou, kolik se jim zlíbí. Ale měna udržující si svou hodnotu to není. Konec ruského národního hospodářství je na dohled, agresivní pumpa na suroviny se zadrhává. V dohledné době nebude mít Kreml za co koupit ani náhradní díly do vrtných souprav, a nerostné bohatství zůstane pro Putina nedostupné.

10. března 2022

69. #dobrázpráva tohoto roku: Vláda rozhodla o trvalém zrušení silniční daně pro osobní vozy a malé dodávky a o zrušení povinnosti přimíchávání biosložky do nafty. Výborná, koncepční rozhodnutí, která měla přijít už kdysi dávno za vlád @AndrejBabis.

Zdroj

Zrušení silniční daně pomůže v době krize postcovidové a válečné jejím plátcům. Ještě více poznají plátci všech daní ukončení povinnosti přimíchávat biosložku do pohonných hmot.

Drtivě negativní dopad tohoto kroku do cash flow firem Andreje Babiše je příslovečnou třešničkou na dortu.

11. března 2022

70. #dobrázpráva tohoto roku: Skupina Anonymous nelení, svou aktivitou mění poměr sil v hybridní válce Ruska s celým světem. Ruský cenzurní úřad Roskomnadzor byl hacknut, jeho data jsou veřejně přístupná.

Zdroj

Kdo chce, může si stáhnout data Roskomnadzoru a hledat v nich co potřebuje. Kdo tam najde něco o Zemanovi, jeho Pumpaři, Tomiu Okamurovi nebo Andreji Babišovi si zaslouží odměnu. Co třeba flašku podle svého výběru!

12. března 2022

71. #dobrázpráva tohoto roku: Rossija 1, největší propagandistický kanál Kremlu pozvala do diskusního pořadu hosty, kteří se odvážili kritizovat válku na Ukrajině. NESLÝCHANÉ!!!

Zdroj

Neuvěřitelné se stalo faktem. Hosté státního propagandistického kanálu při vědomí toho, co je čeká si dovolí kritizovat válku, kterou vede Putin proti Ukrajině. K tomu není co dodat.

13. března 2022

72. #dobrázpráva tohoto roku: Deutsche Bank odchází z Ruska. Banka dlouhá léta financující Trumpa, banka ve které se praly špinavé peníze z Ruska hodila své přátele přes palubu. Banka, ve které má úvěry Salvini a Le Pen. Je zvláštní, jak všechno souvisí…

Zdroj

Největší německá banka Deutsche Bank oznámila stažení z Ruska jen den poté, co se odmítla stáhnout. Předešly ji americké banky Goldman Sachs a JPMorgan Chase.

Deutsche Bank v USA obdržela pokuty 630 milionů dolarů za praní špinavých peněz z Ruska. Její klienti totiž během let 2011 – 2015 nezákonně z Ruska převedli zhruba 10 miliard dolarů.

Další zátěž pro Deutsche Bank představuje Donald Trump, kterému v době jeho prezidentování poskytla úvěry v celkové výši přes 2,5 miliardy dolarů.

Výše úvěrů Salviniho a Le Pen je nezjistitelná.

Kdo asi úvěruje stavbu Takešiho hradu Tomiu Okamurovi?

Souhrn 10. týdne

28. února 2022

59. #dobrázpráva tohoto roku: Kyjev nepadl. Ruská invaze stále neúspěšná, jejich ztráty narůstají. Zbraně, munice, zdravotnický materiál i krev proudí na Ukrajinu z celé EU i NATO. Ruská měna a hospodářství se začíná hroutit. Dávám Putinovi den, maximálně dva.

Není v moci okupantů srazit na kolena obránce vlasti jedním rychlým útokem. Každý další den bojů, který Ukrajinci zvládnou, dostává Ruskou armádu do bezvýchodné situace.

1. března 2022

60. #dobrázpráva tohoto roku: Soudní tribunál v Haagu začne prošetřovat ruské válečné zločiny spáchané během invaze na Ukrajinu. Soudní líčení by se mělo konat v Norimberku, nemyslíte? Tradice by se měly dodržovat.

Zdroj

Válečné zločiny spáchané Ruskem se už v Haagu vyšetřují. Po sestřelení civilního letadla dojde brzo i na genocidu Ruskem páchanou na Ukrajině. Nedělám si iluze o vydání viníků Kremlem, ale celá řada Rusů nebude moci opustit svůj Mordor.

2. března 2022

61. #dobrázpráva tohoto roku: Technicky vzato Rusko zbankrotovalo. Bylo totiž zakázáno cizincům splácet úroky z dluhu. Devizy docházejí. Ruský vládní dluh přesáhl 2.000 USD na obyvatele. Náprava bude trvat desetiletí, když se s ní začne ihned. Jinak…

Zdroj

Rusko se rozhodlo získat zpět postavení světové supervelmoci. Putin ale příliš šlápl na plyn, a popojel v čase dál než chtěl. Rusko se stává obrem na hliněných nohou, jako bylo po celá staletí.

Je tedy tam, kam patří.

3. března 2022

62. #dobrázpráva tohoto roku: Totální podpora napadené Ukrajině na Mimořádné schůzi Valného shromáždění OSN. Proti rezoluci hlasovalo Rusko, Bělorusko, Sýrie, Eritrea a Severní Korea. Do dobré společnosti přivedl Putin Rusko. Je tam, kam mentalitou patří.

Zdroj

Režimy loupežnické podpořily na Mimořádné schůzi Valného shromáždění OSN Rusko, tedy režim superloupežnický. Jak říká lidové pořekadlo „Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá!“

4. března 2022

63. #dobrázpráva tohoto roku: Putinův režim se bojí vlastních občanů, bojí se masových projevů odporu vůči válce, sankcím, hospodářskému rozvratu. Čím hůř, tím líp. Jen tak dál, jdete správným směrem!

Zdroj

Zákaz demonstrací, zákaz vyjádření občanské nespokojenosti. To je pravá tvář Ruska – totalitní nedemokratické země. Země, která nebyla a není součástí evropského civilizačního okruhu. Mohla by být, ale asi nikdy nebude.

5. března 2022

64. #dobrázpráva tohoto roku: Ruským okupantům se včera nepovedlo rozpoutat světovou katastrofu ostřelováním jaderné elektrárny. Bůh chrání Ukrajinu a celý svět. Zatím.

Ostřelovat jadernou elektrárnu? Koho to může napadnout? Jedině Rusy.

Tvora hodného jména druhu homo sapiens by to určitě nenapadlo.

6. března 2022

65. #dobrázpráva tohoto roku: Na pomoc Ukrajině konečně vyráží citelná posila. Tři tisíce profesionálů z USA se zkušenostmi z ostrých nasazení. Bůh je opatruj!

Zdroj

Na pomoc Ukrajině se hlásí dobrovolníci. Někteří oficiálně, někteří neoficiálně. Ukrajina bojuje za celou Evropu, za celý svět proti barbarství, proti reliktu pravěku z Ruska a zaslouží si podporu všech lidí, celého světa.

Vládne ruským barbarům blázen?

Celý svět sleduje ruský pokus o okupaci Ukrajiny. Nikdo z civilizovaných demokratických zemí válečné zločiny agresora nechápe, stejně jako nemůže pochopit motivaci ruského prezidenta k zahájení a vedení války proti sousedovi. Války stejně kruté jako zákeřné, oficiálně nevyhlášené a zbaběle se skrývající pod souslovím speciální válečná operace. Ve skutečnosti je to akt nelegitimní, nelegální, naprosto bezdůvodné agrese.

Vynechme názory proruských kolaborantů a trollů působících po celém světě. Nejsou relevantní, protože po desetiletí šířili v hybridní válce vedené Kremlem jeho hlas a škodili své vlasti. Ponechme stranou jejich pochybnou motivaci a nepolemizujme naprázdno ani o výši této motivace. To patří orgánům činným v trestním řízení, a věřme, že u nás se změnou vlády se tyto orgány budou konečně činit. Připomeňme si záměrné podporování a šíření dezinformací částí politického spektra. Nesmíme zapomenout ani na pokusy o ovládnutí veřejnoprávních médií prostřednictvím rad, na vyvolání veřejné nedůvěry vůči médiím šířícím ověřené a pravdivé informace.

Jsou Rusové sprostí barbaři?

Reakce nezaujatých lidí na ruskou agresi se liší od většinového odsouzení barbarských a krvelačných Rusů až k jejich obhajobě coby neinformovaných obětí putinovského režimu. Časté je i odsuzování kolektivní viny, kterou jsou Rusové prý zatěžováni.

Jistěže má ruská veřejnost do jisté míry omezené informace, jejich světonázor je zajisté modelovaný státními a státem kontrolovanými médii. Nic jim ale nebránilo zjistit si na internetu pravdivou skutečnost. Nikdo je ve volbách nenutil opakovaně nechat zvítězit Putina. Volila jej významná část ruské společnosti, protože souzněla s jeho názory, s jeho viděním světa. Ruská společnost je za Putina zodpovědná, ona jej zvolila, ona jej nechala stvořit současné směřování země.

Většina občanů ruského soustátí podporovala anebo alespoň tolerovala válečné akty proti Čečně, Gruzii, Ukrajině, Sýrii. Většina jich souhlasně sledovala tvorbu loutkových pseudostátů v Podněstří, na Donbasu, v Abcházii a Jižní Osetii i okupaci Krymu. Přepadení Ukrajiny bylo logicky jen projevem rostoucí chuti válečného zločince Putina po návratu „starých dobrých časů“ imperiálního Ruska. Vyviňování Ruska odkazem na éru Sovětského svazu nelze připustit. Neruské svazové republiky byly naprosto marginální součástí SSSR stejně jako kdysi carského Ruska. Jejich vliv na budoucnost a zahraniční politiku SSSR byl z větší části pouze teoretický.

Není třeba Rusy nijak démonizovat, ale jsou součástí barbarského režimu. Jako barbaři se chovají ve válkách vedených Kremlem, při potlačování opozice a dnes ve válce vedené proti Ukrajině. Kdo se chová jako krvelačný barbar, ten jím je a nezaslouží si omluvy vedené rádoby humanistickými idealisty. Pokud se Rusové budou jako barbaři chovat, musíme je tak chápat v rámci své vlastní sebeobrany a právem je tak můžeme i označovat. Rusové nejsou oběti Putina, ale jeho spoluviníci, kteří si zaslouží odsouzení právě tak jako Putin.

Zbláznil se Putin, nebo onemocněl?

Nelze nic vyloučit, nemáme ale o ničem podobném skutečně ověřené informace. Ti, kdo šíří názory o změně jeho názorů či duševního zdraví se mýlí, nebo nechápou chování vládce Kremlu. Putin se rozhodně nezbláznil, ani není hlupák. Má jen jiný, neevropský hodnotový systém, pro nás nepochopitelný. Musím pro tentokrát nesouhlasit i s panem Mitrofanovem, Putin totiž neničí Ukrajinu ani pro své komplexy. Je nasáklý filozofií a logikou Kremlu, a podle toho se chová, a to naprosto logicky.

Připomeňme si stručně dvě historické analogie. První je eufemisticky řečeno připojení území dnešní Ukrajiny k Moskevské říši. Pravdivým, ač nekorektním pojmenováním tohoto aktu je okupace části polsko-litevské personální unie. Moskevští emisaři využili spory v sousední zemi, finančně i diplomatickými kroky a vyjádřeními podporovali vybrané osoby, rozpoutávali národnostní a náboženské třenice, vyjadřovali se pro samostatnost Ukrajiny. Po opakovaných kozáckých povstáních vše vyvrcholilo rusko-polskou válkou v letech 1654-1667, známou jako třetí severní válka. Rusko v ní obsadilo a posléze si smluvně zajistilo značné části dnešního Ruska, Běloruska a celou levobřežní Ukrajinu včetně Kyjeva. O samostatnosti Ukrajiny už pak pochopitelně nebyla řeč a následná povstání kozáků byla Moskvou potlačena s brutalitou vskutku barbarskou.

Součástí třináctileté války byla i válečná akce roku 1655, kdy byl Vilnius napaden, dočasně obsazen a téměř celý zničen ruskou armádou. Celá území po Bílé Rusi, Litvě a Polesí se stala mrtvou zemí, plnou vypálených a vyvražděných osad, pokrytou horami mrtvol. Kdo přežil, byl odveden jako nevolník do Ruska, nebo prodán v Cařihradu do otroctví. Celé kolony nahých mladých mužů a žen byly hnány jako dobytek. Byli spojeni jedním řemenem, protaženým levou dlaní. Kdo nemohl dál, tomu byla utnuta ruka, aby se nemusel řemen řezat a navazovat. Ženy a dívky byly každý večer znásilňovány, jako těhotné a tedy prokazatelně plodné totiž měly na trzích s otrokyněmi vyšší cenu.

Podle kronik byl Cařihrad zaplaven toho roku více než 150.000 otroků a otrokyň, takže po následující dva roky jejich cena klesla na necelou třetinu. Kolik jich skončilo jako ruští nevolníci nevíme, ale ze svědectví otrokyň vykoupených jejich příbuznými je známo, že svou cestu do otroctví přežila jen každá třetí oběť ruských katanů. Z ostatních se do Cařihradu dostaly na řemenu pouze jejich levé ruce, ovšem jen když cestou neuhnily a neodpadly.

Rusko a demokracie

Ač se z Kremlu často ozývají slova o zlepšení poměrů, dnes i o demokracii a lidských právech, jsou to slova lichá a lživá. Demokracie v Rusku není a nebyla. Byla ale dvě města, založená na území dnešního Ruska kdysi dávno seveřany, která měla demokracii v rámci tehdejšího středověkého chápání. Byl to Pskov a zejména Novgorod, samostatné městské republiky, snad bychom mohli říci hanzovní města, obchodující zejména se severní a západní Evropou a ovládající obrovská území. Zde žili a o svých věcech rozhodovali samostatní a svobodní muži, občané městské komunity. K jejich právům patřilo i možnost vyhnání nehodného knížete.

Konec tohoto zárodku ruské budoucnosti je spojen s Ivanem Hrozným. Jím vyslaní opričníci (jakási tajná policie, dnes jejich místo v podstatě zastává Rosgvardia) roku 1570 pro vykonstruované spiknutí Novgorod přepadli, dobyli a prakticky vyhubili. Tisíce obyvatel bylo podrobeno i na tehdejší poměry sadistickému a barbarskému mučení, které bylo zakončeno topením celých rodin ve vodách mrznoucí řeky Volchov, a to včetně nemluvňat. Odhady počtu obětí kolísají mezi třemi až osmi tisíci. Pskov, menší a méně významné město skončilo obdobně. Novgorod ani Pskov se už nikdy nevzpamatovaly z této rány a nenabyly znovu svého významu. Možnost všeobecného řízení věcí veřejných v Rusku byla utopena spolu s dětmi ve vodách řeky Volchov.

Historie nás učí

Ale jen tehdy, když jsme ochotní zaposlouchat se do odezev dějů dávno uplynulých. Hybridní válku vedlo Rusko už kdysi proti Polsko-litevské personální unii s cílem získat levobřežní Ukrajinu a rozhodující přístup k Černému moři. Minimálně stejný cíl vede kroky Putina i dnes. Obdobně jako jeho předchůdce Alexej I. chce Putin získat co nejvíce z Ukrajiny, ideálně celou. K omezení odporu používá metodu spálené země.

Jenže to je zároveň vzkaz pro jeho vlastní nevolníky v Rusku, byť dnes jsou označováni za občany. Jsou-li jim občanská práva upírána, nejsou totiž plnoprávnými občany. Stejně jako byl vyvražděn Novgorod, který skýtal příklad správy veřejných věcí svobodnými lidmi, a nebyl řízen carovými pochopy, bude vyvražděna jistá část Ukrajinců, kteří touží po své vlastní cestě do budoucnosti. Po cestě, která je má vyvést do Evropy ze jha Moskvy.

I kdyby byl Putin na Ukrajině poražen na hlavu, barbarským vražděním, bezuzdným násilím a bezhlavým pleněním ukazuje co čeká ty, kteří by si chtěli vybrat vlastní cestu, nepodléhat nadále Kremlu a řídit si své věci po svém. Je to logika, kterou Evropan nechápe, jistě. Ale v Rusku tomu po staletích nelidského útlaku instinktivně rozumí každý. Je lépe být živým bezprávným otrokem cara, než svobodnou mrtvolou.

A nemylme se, to nijak neomlouvá nevolníky panujícího cara. Jeho zvrácené příkazy totiž provádí ochotně, s barbarskou krutostí a netečností, která je jim lety vtištěna. Vybombardují porodnici, vyvraždí malou vesnici nebo Mariupol. Bez barbarů vykonávajících jeho přání a rozkazy by žádný car, ani dnes Putin nebyl schopen páchat ani zlomek zla, které páchali a páší.

A páchati budou. Nečekejme, že Putin bude vystřídán Limonádovým Joem. To se v Kremlu nestává.

Souhrn 9. týdne

21. února 2022

52. #dobrázpráva tohoto roku: Člověk má dobrý pocit, když premiér v diskusním pořadu chápe otázky moderátora, odpovídá na ně, k věci, fundovaně, srozumitelně, slušně a česky. Díky pane @P_Fiala. A díky všem voličům, kteří rozhodli o změně k lepšímu!!!

Otázky Václava Moravce změnou vlády získali na srozumitelnosti, kultuře projevu a jazykové úrovni několik tisíc procent.

22. února 2022

53. #dobrázpráva tohoto roku: Kreml se snaží o územní zisky, Putin si chce udržet reputaci pevného vládce. Ve výsledku se Rusko řítí po ekonomickém tobogánu. A jízda teprve začíná, držte si klobouky. Přátelé z Ruska, emigrujte dokud to jde.

Zdroj

Ruská burza padá, něco si přejte. Třeba mír na Ukrajině a pád Putinova režimu.

23. února 2022

54. #dobrázpráva tohoto roku: Rusko začíná platit za svou agresi. USA, Velká Británie a EU spouští sankce. Na můj vkus by mohly být tvrdší, ale takto je tu ještě prostor pro další kroky po útoku na Ukrajinu.

Zdroj

V USA a EU byly navrženy sankce za uznání nezávislosti Ruskem okupovaných území na jihovýchodě Ukrajiny Putinem. Sankce budou uvaleny na ruské banky a ty představitele režimu, kteří se na uznání nezávislosti proruských teroristů podíleli.

24. února 2022

55. #dobrázpráva tohoto roku: Napříč Českem se vyjadřuje podpora Ukrajině napadené Ruskem, stranou nezůstaly ani Vary. Kritikou Putina nešetřil V. Votápek, exkonzul v Petrohradě, zástupci místních pol. stran ani řada občanů.

Zdroj

Ani Vary, lidově přezdívané jako Ivanovy nezůstaly stranou a vyjádřily podporu Ukrajině ohrožované svým nevyzpytatelným sousedem.

25. února 2022

56. #dobrázpráva tohoto roku: USA a GB uvalují sankce na Alfa-bank, Sberbank, VTB, Moskevskou kreditní, Otkrytie, Sovkombank, Gazprombank, Novikombank. Více než 85% bankovního sektoru Ruska se veze s kopce. Pád akcií začíná, okruh Putinových finančníků nestačí sčítat své ztráty.

Ukrajina byla napadena. Svobodný a civilizovaný svět se budí ze svého snu o Rusku jako své součásti. Reakce na agresi Kremlu musí být okamžitá a tvrdá, jinak nemá cenu.

26. února 2022

57. #dobrázpráva tohoto roku: Vláda rozhodla o zablokování dezinformačních webů!!! KONEČNĚ!!! Bál jsem se, že se toho nedočkáme.

Zdroj

Zablokování osmi nejhorších dezinformačních webů, dlouhodobě představujících ohrožení národní bezpečnosti a hlasitou ruskou pátou kolonu přišlo pět minut po dvanácté, ale děkujeme i tak. Zablokované byly stránky Aeronet.cz, Protiproud.cz, Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz a Skrytapravda.cz.

27. února 2022

58. #dobrázpráva tohoto roku: Joe Biden zvažuje možnost sankcionovat dolarové rezervy ruské centrální banky, tedy cca 16,5 % z celkových rezerv. Toto opatření by přivodilo totální krach rublu a hyperinflaci. Připojí se stejným krokem i EU s EUR?

Zdroj

Zmrazit dolarové rezervy národní banky je krok natolik odvážný a nekompromisní, že překonává i dopad odříznutí všech ruských bank od SWIFTu.

Souhrn 8. týdne

14. února 2022

45. #dobrázpráva tohoto roku: Pes je nejlepší přítel člověka. I znásilňované ženy. Napoprvé byl psík zaskočen situací, zahryzl se jen do lýtka.

Zdroj

Je zvláštní, že němá tvář na rozdíl od člověka rozumného se chová rozumně. I když při pohledu na voliče ANO a Miloše Zemana by volební právo psů nebylo tak marným krokem…

15. února 2022

46. #dobrázpráva tohoto roku: Díky vyhraným volbám spravedlnost dostala šanci. Po ztrátě ministerstev, bez možnosti zastrašování vyšetřovatelů a soudců má @AndrejBabis právem strach z rozsudku.

Zdroj

Andrej Babiš písemně žebrá u poslanců o svou bezpečnost. Bez obsazení klíčových ministerstev si není jist beztrestností. Rovnost před zákonem, to není nic pro oligarchu postsovětského střihu.

16. února 2022

47. #dobrázpráva tohoto roku: Splnění snů @alenaschillerov o sobě coby štíhlé, mladé krasavici nás stálo 2,5 milionů Kč. To už víme díky auditu @Zbynek_Stanjura. Nevyčíslitelný je dopad snů @AndrejBabis o násilném začlenění republiky do @KoncernAgrofert.

Zdroj

Osobní propagace Aleny Schillerové placená z prostředků ministerstva financí už skončila na rozdíl od cizopasení jejího šéfa, které dosahuje řádově několikanásobné výše.

17. února 2022

48. #dobrázpráva tohoto roku: @SPD_oficialni a @tomio_cz záměrně škodí naší zemi. Kvůli cirkusu ve sněmovně nemohl premiér @P_Fiala odletět do Paříže na jednání. Co je na tom dobré? Víme o tom, musíme s tím počítat a chovat se k nim podle toho.

Zdroj

Tomio Okamura slouží pouze svému prospěchu a Putinově hybridní válce proti Česku, EU a celé západní civilizaci. Daří se mu to ale části voličů prodat jako boj za jejich práva.

18. února 2022

49. #dobrázpráva tohoto roku: Česko má velvyslance při OSN, bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka. Jeho nominaci schválila vláda Andreje Babiše, jejímž členem byl, na návrh jeho samého. Bude zastupovat sebe, Babiše nebo Čínu (pracoval pro CEFT)?

Zdroj

Nominování sebe sama kamkoliv je nanejvýš trapné a ostudné. Co ale čekat od lidí, ochotných spolupracovat s Andrejem Babišem než trapnost a ostudu?

19. února 2022

50. #dobrázpráva tohoto roku: Pozemek v ceně 31 milionů odkoupil stát od firmy vlastněné otcem Babišova exministra Tomana za čtvrt miliardy. Slovy klasika: Chcali nám na hlavu a ani to nevydávali za déšť. Dobře, že už jsou v opozici!

Zdroj

Statkářka Havránková bojovala o své pozemky mnoho let bitvu, kterou ve výsledku prohrála. Ale synáček z komunistické šlechty se dovede o svou rodinu postarat podle starého známého bolševického hesla „Kdo nekrade, okrádá vlastní rodinu“!

20. února 2022

51. #dobrázpráva tohoto roku: Rusko dnes ještě oficiálně nenapadlo Ukrajinu. Neoficiálně ale proti Ukrajině Kreml válčí už osm let, včetně okupace Krymu a částí Luhanské a Doněcké oblasti. Ukrajina bojuje za Evropu, za nás. Zaslouží si naši podporu!

Zatím se na Ukrajině nebojuje. Putin možná čeká na konec čínské propagandiády, aby nerušil jejich „olympijské“ kruhy.

Souhrn 7. týdne

7. února 2022

38. #dobrázpráva tohoto roku: Už víme, co považuje za ubohé opakovaně soudně usvědčený lhář. Vyšetřování přečinů jeho party morálních ubožáků. Král Ubu by měl raději držet …

Zdroj

Podle Miloše Zemana není ubohé porušování zákonů. Ubohé je až vyšetřování tohoto porušování zákonů. Zajímavá logika. Zvláště v souvislosti se zprávou o výbuchu ve Vrběticích, způsobeném ruskými agenty na našem území.

Jak je možné, že prezident bojuje proti vlastní bezpečnostní službě a chrání zahraniční teroristy?

8. února 2022

39. #dobrázpráva tohoto roku: Jednotný šik USA a EU (včetně nás) se může postavit agresorovi z Kremlu. Záruka sankcí a zastavení Nord Stream 2 by znamenalo totální hladovku pro ruskou ekonomiku. Na východě Ukrajiny by se vedla válka i za naši samostatnost.

Zdroj

Prezident Joe Biden uvedl, že útok Ruska na Ukrajinu by znamenal ukončení Nord Stream 2. Proč nemůžeme mít prezidenta jako je on, ale proruskou hnidu Miloše…

9. února 2022

40. #dobrázpráva tohoto roku: @Zbynek_Stanjura předložil vládě návrh nového rozpočtu s plánovaným schodkem nižším téměř o 100 miliard korun. Po éře rozežranosti a bezuzdného plýtvání nastupují hospodáři.

Zdroj

První smočení se v žumpě zanechané Andrejem Babišem a jeho stranickou modelkou dopadlo pro nového ministra financí minimálně na chvalitebnou.

10. února 2022

41. #dobrázpráva tohoto roku: NCOZ obvinila dva zločince za podporu a propagaci terorismu. Oba na sociálních sítích vyzývali k násilným akcím vůči politikům. Kultivace sociálních sítí je nanejvýš potřebná. Trestné by mělo být šíření lží i hrubé urážky.

Zdroj

Pozdě, ale přece začnou být stíhány i zločiny vydávané za šíření vlastního názoru ve veřejném prostoru. Lež, urážky a výhrůžky totiž nejsou názor.

11. února 2022

42. #dobrázpráva tohoto roku: Přes koaliční převahu v Senátu neprošel vládní návrh zákona, jen pracně v parlamentu prosazený přes obstrukce Skupiny prosto-duchých. Je opravdu dobře, že Senát plní svou funkci a koriguje návrhy poslanecké sněmovny.

Zdroj

Senát koná svou práci, nespoutaný stranickými konvencemi a sympatiemi. Tak to má být. A to říkám přes to, že neprošel návrh vlády, ke které cítím maximální možné sympatie.

12. února 2022

43. #dobrázpráva tohoto roku: Dodávky munice Ukrajině pomohou stejně jako přesun vojsk do členských států NATO ohrožených Kremlem. Bez pomoci USA nemá Evropa šanci obstát proti agresím Ruska.

Zdroj

USA dodaly Ukrajině dalších 90 tun munice. Jejich pomoc už dosáhla přes 1300 tun vojenského materiálu.

13. února 2022

44. #dobrázpráva tohoto roku: @AndrejBabis na sjezdu ANOhnutí mobilizuje své příznivce: Pokud se nestanu prezidentem, definitivně skončím v politice. Navrhuji vzít ho za slovo. Pojďme se shodnout na jednom jeho protikandidátovi. Za tu cenu zvolím i toho, proti komu mám výhrady!

Definitivní konec Andreje Babiše v politice měl nastat před založením hnutí ANO, a bylo by líp.

Stát se kolaborantem?

Před třemi lety byla jiná doba. Dnes svět vymknutý z kloubů šílí. V Číně zřejmě někdo ochutnal rare steak z netopýra, a vylíhnul se nám kovídek. Letos se ze zimního spánku předčasně vzbudil medvídek, napadá sousedy a ostřeluje jaderné elektrárny.

Není to podle něj válka, ale speciální vojenská operace. Možná Rusy potěší, když budeme sankcím říkat speciální finanční operace. To dá zabaveným jachtám, zamrazeným kontům, volnému pádu rublu a akcií hned jiný význam! Nebo je to zasáhne stejně?

Přestaňme si hrát se slovy, a vraťme jim jejich význam. Nemáme žádnou ukrajinskou krizi, ale ruskou invazivní válku. Nejedná se o ochranu ruskojazyčného obyvatelstva před ukrajinským nacismem, ale o ruskou okupaci Ukrajiny. Nemluvme o hybridní válce, ale o podvratných operacích ruských tajných služeb. V Kremlu nesedí politik ani státník, ale válečný zločinec a diktátor Putin. A hlavně už přestaňme naše vlastní sprosté kolaboranty a ruské přisluhovače označovat za politiky s odlišným názorem!

Při troše dobré vůle se na ruské válečné zločince můžeme dívat jako na vyšinuté a zvrácené vlastence, kteří zkouší „Make Rusia great again“. Ale nemůžeme už nadále omlouvat ty, kdo jim pro vlastní prospěch pomáhají rozvracet svou rodnou zemi. Zvláště, jedná-li se o řádně zvolené politiky, kteří by ji měli naopak hájit a zvelebovat!

Dlouholetá obhajoba a relativizace ruské hrozby, nazývané Václavy Klausy a jejich souputníky jako dřevní a originální forma konzervatismu (sic!) sloužila pouze Putinovi, nikoliv naší republice. Teď se cítí být zhrzeni a překvapeni. To Cyril Svoboda, který se tak rád pohyboval poblíž postsovětské věrchušky si najednou vzpomíná na nepříjemné zkušenosti s ruskými diplomaty a dává ve zprávách k dobru trapně vyprávěnou, trapnou historku o jejich lakotě. Dokonce i Tomio Okamura, plakátový přítel Salviniho a Le Pen odsuzuje ruskou agresi.

A vrchol všeho je náhlé prozření Miloše Zemana. Po dlouhých letech věrných služeb Kremlu je z něj válečný jestřáb, vyzývající k důslednému odporu a boji s Moskvou. Doufá snad, že mu to někdo uvěří? Jak zapomenout na podezřelé financování jeho prezidentských kampaní, zahalené nejedlým ropným oparem? Máme se tvářit, že se nesnažil výrobu novičoku přehrát z Ruska k nám, do země, které je teoreticky hlavou státu? Že se nedopustil zpochybnění ruské diverze ve Vrběticích? Dá se nějak zapomenout na jeho ubohý boj proti BIS, která trpělivě ač marně upozorňovala na ruskou hrozbu? Jak opomenout jeho prohlášení, že se CIA mýlí a Rusko nezaútočí na Ukrajinu?

Ve své podstatě je jedno, je-li Miloš Zeman vlastizrádcem, nebo je ve vleku svého okolí. Dopad na naši pověst mezi spojenci, ohrožení naší bezpečnosti a budoucnosti je v obou případech stejně drtivé a nebezpečné.

Miloš Zeman zcela jistě nevyslyší volání po svém odstoupení. Naopak, věren své činorodosti se snaží převzít aktivitu a bojuje za své setrvání ve funkci tím, že veřejně a všemožně plive na svůj dosavadní svatý grál, na dlouholeté vtírání se do přízně Kremlu.

Nepochybujme ale, že v okamžiku kdy si bude jist svou beztrestností, v minutě, kdy se necháme ukolébat svým idealismem a běžnými starostmi, najde Miloš Zeman kdesi vlevo dole smlouvu s ďáblem. Začne opět sloužit tomu, komu upsal svou duši a zároveň se bude mstít všem, kteří jej podezřívali, vyslovili se proti němu a tím mu znesnadnili život. Popustí uzdu své pomstychtivosti a poznovu bude rozvracet republiku. Stejně tak, jako se už ke své rozvratné činnosti vrací Tomio Okamura s přihloupým zdůvodněním o nutném odzbrojení obou stran.

Z veřejného života nelze demokraticky odstranit zrádce ani kolaboranty. Nedokážeme to v míru ani během probíhající války, kterou proti nám setrvale vede Moskva. Proto nám nezbývá, než si dávat pozor na nám vrozenou zapomětlivost a lhostejnost vůči zlu, které se netýká osobně nás. Jinak řečeno, hlasitě a nepřetržitě si musíme připomínat všechny hříchy všech těch Václavů Klausů, Cyrilů Svobodů a Tomiů Okamurů.

A v pondělí 7. března máme skvělou příležitost si to vyzkoušet při trapné šarádě prezidenta vlastizrádce, který se předáváním vyznamenání bude snažit překrýt vlastní hanbu, zradu a vinu nechutným zneužitím Ukrajiny. Země, bojující o své přežití a samostatnost proti nejbližšímu politickému spojenci Miloši Zemana.

Staré české přísloví říká „S kým u piva sedáváš, takovým se stáváš“. Moudrost našich předků nám napovídá, abychom se důsledně vyhýbali společnosti kolaborantů, nechceme-li se jimi sami stát. Převzít státní vyznamenání z rukou Miloše Zemana znamená znesvětit výročí narození našeho prvního prezidenta, Tomáše Garrigua Masaryka, stejně jako účast na tomto aktu anebo sledování jeho přenosu. Člověk čestný a dbalý své cti se vyhýbá styku s kolaborantem, byť je to shodou okolností zrovna prezident republiky.

A buďme vděčni prozřetelnosti, díky které vyhrál volby Joe Biden. Ten bojuje za Ukrajinu i mír na rozdíl od svého předchůdce, zhlížejícího se v diktátorovi z Kremlu. Děkujme Bohu za premiéra Petra Fialu. Podporuje Ukrajinu a hájí právo, pravdu a principy. Nebýt úspěšných voleb, je dnes Ukrajina na zlatém podnose předložena Putinovi, kterému by podkuřoval Zeman.

Jediný, na kterého volby měly pramalý vliv, je Andrej Babiš. Ten si jede dál své umaštěné kšefty s Ruskem, ať se jedná či nejedná o původce válečných zločinů. Na svou pověst se, pravda, ohlížet nemusí.

Vždyť žádnou nemá.