Dialog se zlem?

Diplomatické laškování se zlem, ani opakované ústupky k ničemu nevedou. Kdo nevěří, ať si uvědomí, že zatímco Západ usiloval o diplomatické řešení, Putin si roku 2008 okupoval kus Gruzie. Následovalo volá po diplomatickém řešení a Putin roku 2014 okupoval Krym a část Donbasu. Stále se snažíme o diplomatické řešení a Putin roku 2022 rozpoutá válku proti Ukrajině. A co děláme proti genocidě? Nedodáme těžké zbraně napadeným, nevyhlásíme bezletovou zónu, nepřestaneme odebírat ropu a plyn, neodstřihneme všechny ruSSké banky od SWIFTu. Kdeže, většina politiků dává přednost pěkným heslům a teoriím o diplomacii a dialogu před realitou; zarytě ignoruje zanedbatelné výsledky svého chování a nemá odvahu změnit strategii; napadá své kritiky a snaží se je umlčet a dehonestovat.

A hlavně absolutně nechápe, s kým má tu čest

Posuzují neustále Putina a ostatní reprezentanty Kremlu sami podle sebe. Jsou-li ale muži z Marsu a ženy z Venuše, pak my, demokraté ze zcivilizované Evropy jsme ze Země a obyvatelé Ruska odněkud z Halleyovy komety. Každý tvor je do své podoby postupně zformován. Naši pradědové formovali potomky slovy, příkladem a rákoskou. Dědové převzaté předávali svým synům třeba i řemenem, a ti coby otcové formovali nás už jen občasným pohlavkem. Dnes se snažíme vyhnout tělesnému násilí na další generaci úplně. Zvyklosti, normy, zásady mravnosti jsou ale v rodinách předávány stále, z neznámých hlubin věků z generace na generaci. Na tom mnoho nezmění vývoj ani používané výchovné postupy a prostředky. A totéž platí nejen pro jedince, pro rodiny, ale pro národy a celé země.

Co utváří stát?

Skupina lidí na určitém území. Toto společenství si kodifikuje chování podle principů vlastních jednotlivcům, zformovaných svými předchůdci. Jinak řečeno, každá země má své specifické rysy zděděné od pradávných předků.

Jako příklad můžou posloužit obyvatelé naší vlasti. Je pro nás typická keltská nesvornost a muzikálnost, stejně jako germánská pořádkumiluvnost či slovanská zádumčivost a snivost. Jsme to, co nám vložili do vínku ti před námi a sami to předáváme dál.

Totéž platí pro všechna lidská společenství právě tak jako pro Rusko. Co zformovalo dnešní Rusy? Jak vzniklo Rusko? Rusové, prohlašující se za hlavní představitele východních Slovanů začali velikým paradoxem. Kmeny Baltů, Ugrofinů a Slovanů ovládli coby kmenová šlechta skandinávští vikingové. Oleg Novgorodský dobyl Kyjev a povraždil jeho vládce Askolda a Dira, své příbuzné. O dvě generace později Jaropolk nechal zavraždit bratra Olega, a sám se stal obětí třetího sourozence Vladimíra. Ten do Kyjevské Rusi přivedl křesťanskou víru. To ale nebylo na překážku jeho synům, navzájem se vyvražďujícím kvůli vládě.

Dětinská, bezděčná krutost germánských seveřanů se v tehdejších dobách nijak nevymykala ostatnímu civilizovanému světu. Jejich působení v Kyjevě a okolí bylo úspěšné, vybudovali řadu knížectví, která mezi sebou neustále válčila, ale přesto porážela a vstřebávala okolní turkické kočovníky – Chazary, Pečeněhy, Kumány. Na kolena je dostal až vpád mongolských vojsk, která zpoplatnila všechna ruská knížectví. Orientální krutost, která se dostala do Ruska, se nesmazatelně otiskla do místních metod vlády a obvyklou středověkou drsnost povýšila na úroveň po celé Evropě neslýchanou.

Nejen bezcitná bestialita zformovala obyvatele ruského impéria

Od dětství jsme rodiči vedeni k tomu, abychom nelhali. Proto, jsme-li přistiženi při lži, cítíme se trapně. Kreml je ale svého druhu šlechtitelská stanice, která lež vtělila do genofondu svých nevolníků. Moskevští vládci učinili ze lži nedílnou součást tamní společenské kultury.

Přeháním snad? Ale kdeže. Rusové si přece vládnou sami, o tom nikdo z nich nepochybuje! Opravdu je to tak? Není. S výjimkou osmi Romanovců, původem Bělorusů, vládli v Rusku celé věky seveřané a Němci. Kolébku a sídlo panslavismu založili skandinávci, vládnoucí zde dalších 751 let. Po Romanovcích nastoupili Oldenburkové čistě německé krve. Jejich manželky, třeba Kateřina II. Veliká, se rusky učily až v kočárech cestou na sňatek. Označujeme-li je všechny bez ohledu na původ jako Rusy, jsou Rusové i jejich nástupci v Kremlu.

Pádu samoděržaví výrazně pomohli bolševici. Ti byli částečně financovaní židovskými finančníky z Německa prostřednictvím Uljanova. Jednalo se o čuvašsko-židovského míšence, který si říkal Lenin a stal se hlavou Ruska. Mluvil o vzniku státu s maximem lidských a národnostních práv. Sám inicioval založení Čeky, první sovětské tajné policie a SSSR vybojoval cestou občanské války. Ta si vzala 12 milionů lidských životů a pošlapala právo na sebeurčení téměř všech národností, které byly součástí carského impéria. Vystřídal jej ještě horší zločinec, tentokrát gruzínského původu, známý jako Stalin. Vlastním jménem Džugašvili, upravil si o tři dny datum svého narození, zlikvidoval rolnický stav, zapříčinil ukrajinský hladomor a pomohl rozpoutat světovou válku. Počet jeho obětí se počítá v desítkách milionů a přesto je v Rusku jako největší historická osobnost vzpomínán s úctou.

Paradoxní je i to, že Rusko se hlásí k porážce fašismu, ale zároveň nechce být spojováno s přepadením Polska, Pobaltí, Finska – to přece spáchal SSSR.

Slovanská vzájemnost

Ta je nám dnes předváděna v praxi. Ve jménu smyšlené záchrany ruských národních práv je páchána genocida na slovanském lidu ruskými jednotkami. Jakého původu je ale ruský lid? Ze dvou třetin je to směs původ ugrofinských, altajských a turkotatarských předků, společně komunikujících rusky. To je asi to jediné speciální na válce, kterou Rusko rozpoutalo.

Anebo je to zas jen další z řady lží, které jsou pro tuto zemi tak specifické?

Můžeme vést dialog se zlem a s lží?

Ne, to nelze. Kvůli naší duševní lenosti a snaze o pohodlný a bohatý život bez problémů jsme na tuto možnost přistoupili. Postupně jsme dopustili, aby nám pravda byla rozměněna na drobné halířky nepravd, které korektní mluvou označujeme jako dezinformace. Dezinformacemi nás ale mnohdy nečastují přímo Rusové. Ti si na to zjednali naše sousedy a známé, kteří ruské lži šíří ochotně za ně.

Musíme si přiznat sami sobě, že jsme ve válce s Ruskem, říší zla a lží. A mezi sebou máme kolaboranty, plnící veřejný prostor relativizací ruských válečných zločinů a ruských lží. Bojujeme na dvou frontách, a můžeme si za to sami.

Čím dříve se pustíme do boje, tím méně škod nám nepřítel i pátá kolona způsobí. Ale málo těch škod není už dnes…

Jedna odpověď na “Dialog se zlem?”

  1. Excelentní, děkuji. Možná bych doplnil jen svou spekulaci, že nebýt Hitlera, tak druhá světová byla se SSSR a možná by dnes bylo vše vyřešeno ještě před příchodem jaderných zbraní. Fakt je, že Německo/Rakousko nám zase ukazují, že jsou nepoučitelní. Rád bych viděl německé vzdělávací osnovy pro dějepis/historii..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *