Vytýkací dopis premiérovi ČR

Zaměstnavatel: občané České republiky

zastoupen: Igorem Adamovičem, občanem

sídlo zaměstnavatele: Česká republika

 

Jméno a příjmení zaměstnance: Andrej Babiš

narozen: 2. 9. 1954

bytem: Františka Zemana 876, 252 43 Průhonice

 

Vážený pane,

od 6. 12. 2017 jste na základě voleb zaměstnancem občanů České republiky. Prezidentem Milošem Zemanem jste byl dne 31. října 2017 pověřen sestavením vlády, ve které vykonáváte práci na pozici předsedy vlády. Složil jste slib ve znění: Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení.

Jste jako předseda vlády povinen konat a dodržovat povinnosti vyplývají z pozice předsedy vlády. Stejně jako ostatní členové vlády i vy odpovídáte Poslanecké sněmovně, máte povinnost odpovídat na interpelace poslanců a dostavit se osobně do schůze sněmovny.

Podle zjištění jste porušoval povinnosti vyplývající z předpisů vztahujících se k Vámi vykonávané práci tím, že jste se opakovaně nedostavil do schůze sněmovny. V případě, že se interpelací účastníte, neodpovídáte na interpelace poslanců, ale šíříte svou propagandu anebo hrubě urážíte interpelující poslance. Toto zjištění je potvrzeno zápisy ze schůzí sněmovny, nebo probíhajícím soudním sporem s exposlancem Miroslavem Kalouskem.

Prokazatelně jste porušil složený slib, protože svůj úřad nevykonáváte svědomitě a zneužíváte svého postavení:

1, Neobjednal jste možné množství vakcín, čímž jste ohrozil občany ČR na životech

2, Selhal jste při vyjednávání o dodatečných vakcínách z EU, kdy jste svou neschopností zavinil snížení počtu dodatečných vakcín o 70 000, čímž jste ohrozil občany ČR na životech

3, Neschopností a chaosem jste zavinil úmrtí více než 30 000 občanů ČR

4, Zastíráte svůj střet zájmů a setrvale se snažíte podporovat podniky ve vašem vlastnictví na úkor státního rozpočtu ČR

Vzhledem k tomu, že jste se prokazatelně dopustil závažného porušení povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vámi vykonávané práci, upozorňujeme vás, že v souvislosti s uvedeným jednáním, a pokud by došlo k dalším závažným porušením povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vámi vykonávané práci, je možné předčasně ukončit váš zaměstnanecký poměr.

 

V Hroznětíně, dne 7. 4. 2021

Igor Adamovič, občan ČR

Jedna odpověď na “Vytýkací dopis premiérovi ČR”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *