Otevřený dopis

Andreas Künne, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Prag

Eure Exzellenz, ohne dass ich kein Mandat oder Beglaubigung erhalten habe, spreche ich Sie mit diesem öffentlichen Brief als einfacher Mensch an. Ich bin ein Bürger der Tschechischen Republik aber auch ein Vater und Großvater, dem auf der Zukunft seiner Kinder und Enkelkinder sowie Zukunft der Heimat und der ganzen Europa ankommt.

Die Ukraine hält unglaublich heimtückischer und barbarischer Invasion deutlich stärkeres Nachbar stand. Die Ukrainer kämpfen behertztlich für eigener Heimat und so auch für uns, die EU Bürger. Sie verdienen und unbedingt brauchen unsere Unterstützung. Diese Unterstützung ist momentan leider ungenügend und vor allem mündlich. Ukrainische Armee steht nicht nur gegen menschlicher Übermacht aber auch gegen technologisch unvergleichbarer Ausrüstung der russischer Armee. BRD hat die Lieferung der hochentwickelten Gewähren auf Ukraine um mindestens zum Teil dieses Gleichgewicht abzulenken abgelehnt.

Ich bitte Sie, Eure Exzellenz um ein Versuch der Einstellung ihrer Regierung zu verändern nicht nur wenn es um die Lieferung der Gewehre geht, sonst auch um die Rasanz der Zukünftigen Sanktionen. Absolute Kappen der Russland von Finanzierung (SWIFT, russische Banken und Aktiven in BDR) und Geschäftsbeziehungen (inkl. Lieferungen von Gas und Erdöl) ist das Einzige, was Putin empfindet.

Unpopularität, Unbeliebtheit und ungemütliche Folgen an unsere Gesellschaft sind mir bewusst. Wenn wir unserer Welt, unsere Zivilisation für unsere Kinder behalten wollen, müssen wir dafür etwas opfern. Ich werde meine Enkelkinder lieber wenig materiell gesichert aber in sicherer und demokratischer Gesellschaft leben sehen.

Ich will die bittere Vergangenheit nicht erinnern und ich nehme an, dass gerade der Botschafter der BDR ist sich bewusst, wohin die appeasement Politik führt und wie Zurückziehen einem gefährlichen Politiker endet.

Eure Exzellenz, ich bitte Sie um Erwägung meiner Argumenten und um Übergabe weiter.

Danke schön, mit Hochachtung Igor Adamovič

Andreas Künne, velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze

Vaše Excelence, aniž bych k tomu obdržel jakýkoliv mandát či pověření, oslovuji Vás tímto veřejným dopisem jako prostý člověk. Jsem občanem České republiky, ale také otec a děda, kterému záleží na budoucnosti jeho dětí a vnoučat stejně jako na budoucnosti vlasti a celé Evropy.

Ukrajina čelí neuvěřitelně zákeřné a barbarské invazi mnohem silnějšího souseda. Ukrajinci srdnatě bojují za svou zemi a tím také za nás, za občany EU. Zaslouží si a nutně potřebují naši podporu. Tato podpora je bohužel zatím nedostatečná a především slovní. Ukrajinská armáda stojí nejen proti lidské přesile, ale i proti technologicky nesrovnatelné výzbroji armády Ruska. SRN odmítla dodávat vyspělé zbraně na Ukrajinu, a tím alespoň částečně tuto nerovnováhu vychýlit.

Žádám Vás, Vaše Excelence o pokus změnit přístup vaší vlády nejen pokud jde o dodávky zbraní, ale i o razantnost budoucích sankcí. Totální odstřižení Ruska od financování (SWIFT, ruské banky i aktiva na území Německa) i obchodního styku (včetně dodávek plynu a ropy) je jediné, co Putin pocítí.

Jsem si vědom nepopulárnosti a nepříjemného dopadu těchto kroků na naši společnost. Chceme-li zachovat náš svět, naši civilizaci pro naše děti, musíme pro to něco obětovat. Raději svá vnoučata uvidím hmotně méně zabezpečená, ale žijící v bezpečné a demokratické společnosti, než naopak.

Aniž bych chtěl připomínat bolestnou minulost, předpokládám, že právě velvyslanec SRN by si měl být vědom toho, kam vede politika appeasementu, a jak končí ustupování nebezpečnému politikovi.

Prosím Vás, Vaše Excelence o zvážení mých argumentů a jejich předložení dále.

Děkuji a jsem s úctou Igor Adamovič

Covid-19 hýbe světem, bankami i rytíři

António Horta-Osório, předseda správní rady švýcarské bankovní skupiny Credit Suisse v neděli 16. ledna rezignoval. Po pouhých devíti měsících ve funkci jej nahradí Axel Lehmann, dosavadní výkonný ředitel UBS.

Horta-Osório v červenci měl být v karanténě, ale přesto navštívil finále tenisového turnaje ve Wimbledonu. V listopadu podle agentury Reuters po příletu do Švýcarska dne 28. listopadu měl být deset dnů v karanténě, ale on odletěl hned 1. prosince. Podle zjištění Reuters neporušil pouze protikovidová opatření, pozornost vyvolalo i využívání firemních letů. Během návratu ze služební cesty v Asii navedl letoun na Maledivy.

Tiskový mluvčí Credit Suisse sdělil serveru BBC, že podrobnosti k rezignaci Horty-Osória ani výsledky interního vyšetřování nebudou zveřejněny. Bývalý předseda správní rady uvedl „Lituji, že řada mých osobních činů způsobila bance potíže a ohrozila moji schopnost reprezentovat banku uvnitř i navenek … moje rezignace je v tomto důležitém období v zájmu banky i jejích akcionářů“.

António Horta-Osório deset let působil v Lloyds Banking Group, a odvedl tam poctivý kus práce při záchraně Lloyds po finanční krizi z roku 2008. Po zveřejnění zažívaného stresu mu byl v Británii roku 2021 udělen rytířský titul za jeho příspěvek v oblasti finančních služeb a duševního zdraví. Jak je vidět, ani rytíř dnes neodolá pokušení porušit platná nařízení.

Za připomínku stojí, proč Horta-Osório do Credit Suisse nastupoval. V únoru 2020 tehdejší ředitel Tidjane Thiam musel rezignovat po zjištění, že banka špehovala své vedoucí zaměstnance. Credit Suisse po bankrotu finanční společnosti Greensill a pádu amerického fondu Archegos Capital také utrpěla obrovské ztráty. Proto se stal generálním ředitelem Thomas Gottstein.

Po svém nástupu Horta-Osório vypracoval strategii zaměřenou na správu majetku, útlum investičního bankovnictví a omezení kultury alternativního přístupu k pravidlům a zvyklostem. Přeloženo do lidštiny: Horta-Osório měl spravit pověst banky prostřednictvím změn ve firemní kultuře. Nezdá se, že by jeho snažení přineslo podstatné plody.

Předseda curyšské Porta Advisors Beat Wittmann uvedl, že druhá největší švýcarská banka pro znovuzískání dobrého jména musí zapracovat nejen v PR, ale zejména musí změnit své obchodní praktiky.

Nástup Axela Lehmanna kvitoval Bruno Verstraete, senior partner Lakefield Partners, slovy „Lehmann je volbou, která představuje stabilitu, kterou banka potřebuje, vzhledem k jeho bohatým zkušenostem v řízení rizik“.

Celou situaci okomentoval i Bob Parker, dlouholetý, i když bývalý hlavní poradce Credit Suisse a člen investičního výboru společnosti Quilvest „Myslím, že úkolem Credit Suisse v nadcházejících měsících a roce je upřímně opravit své řízení rizik, napravit si reputaci, a samozřejmě jedním z faktorů, který je třeba pečlivě zvážit, je, dokáže si udržet své talentované lidi?“

Faktem totiž je, že banku po pádu Archegos Capital celá řada důležitých pracovníků opustila. Mnohem důležitější než výměna vedení a odcházející zaměstnanci se ale jeví právní problémy banku pronásledující (například obvinění z korupce v Mosambiku).

Na změnu ve vedení společnosti pochopitelně zareagovaly i akcie Credit Suisse poklesem o více než dvě procenta, což není až tak zlé s ohledem na celkový pokles z minulého roku o cirka 24 procent. Nelze ale přehlédnout srovnání s největším rivalem Credit Suisse. Již zmíněný Wittmann odhaduje rozdíl mezi cenou a výkonem mezi Credit Suisse a UBS na 50%, proto jsou jejich akcie levné, a to z mnoha důvodů.

Naproti tomu byly tržby Credit Suisse za třetí čtvrtletí nebývale silné, a banka překročila plánovaný zisk. Je zde tedy reálná naděje na růst akcií, takže se mohou stát cílem strategického odkupování. Vede k tomu jediná cesta – vedení banky s novým předsedou správní rady musí obnovit stabilitu, disciplínu a dobré jméno banky.