Čekání na lafetu?

Jak prohlásil hlasatel žalmů, jmenuje prezident republiky Miloš Zeman v pátek dne 17. prosince v 11 hodin na zámku v Lánech členy vlády. Už včera se za toto rozhodnutí na hlavu Miloše Zemana snášela díkuvzdání a ocenění tohoto státnického rozhodnutí.

Hlavou mi běží představa rozhovoru premiéra a prezidenta:

PF: Vážený pane prezidente, opětovně Vám předkládám seznam členů vlády a žádám Vás o jejich jmenování.

MZ: Milý Petře, už jsem vám řekl, že přes toho pirátského mladíka, jehož jménem si nehodlám zaplevelovat paměť – he-he-he, vlak nejede.

PF: Vážený pane prezidente, důrazně apeluji na Vaše svědomí a zodpovědnost vůči občanům naší země v této nelehké době. Novou vládu jmenovat musíte.

MZ: Petře, tady jde pouze o výklad ústavy, já nejsem povinen jmenovat každého hej nebo počkej. A protože jmenuji velvyslance, musím mít vliv i na toho, kdo je vybírá.

PF: Pane prezidente, Ústavu si nelze vykládat, pouze naplňovat její znění. A ve znění příslušných ustanovení Ústavy jste povinen vládu jmenovat podle návrhu premiéra. Předkládám Vám návrh členů vlády, kdy je jmenujete?

MZ: Já jsem byl zvolen většinou občanů ve svobodných volbách. Já jsem vrchní velitel armády a policie, já se nenechám vydírat!

PF: Nikdo vás nevydírá. Je mou povinností vás informovat, že máme zformovaný návrh kompetenční žaloby!

MZ: Přímo zvolený prezident se nemusí zajímat o kompetenční žalobu, muhehe.

PF: Dále vás pane Zemane hodlám seznámit se skutečností, že máme připravenu aplikaci článku 66, kterou spustíme neprodleně po mém odchodu od vás.

MZ: Jaká aplikace? To je sprostý puč a ohýbání Ústavy, fundamentálního zákona České republiky, který nesmí nikdo obcházet! A vůbec, všichni viděli na vlastní oči, že jsem schopný přezkoušet ty tvé ministry, oni sami veřejně dosvědčovali, v jaké jsem zas formě! Kde je ten popelníček, sakra Jiří!

PF: Nikdo si netroufne tvrdit, že prezident při zdravém rozumu ignoruje své povinnosti, které stvrdil přísahou a Ústavu! Pozbyl-li ale zdravý rozum, není schopen vykonávat své povinnosti a tedy je potřeba aplikovat článek 66!

MZ: Vráťo, zaskoč za Mařenkou, že to má zajistit na Ústavním soudu!

PF: Pan Mynář už nikam nepůjde. Chci vás totiž seznámit se zákonnými změnami, na kterých právě pracuje předsedkyně Poslanecké sněmovny se svým týmem. Personál prezidentské kanceláře bude jmenovat nadále předseda vlády s kontrasignací předsedy Sněmovny a Senátu. Stávající personál během dneška ukončí své působení, s ohledem na aplikaci článku 66 jej nebude nadále zapotřebí a okamžitě se přistoupí k vyšetřování jeho činnosti. Podaří-li se Miloši Zemanovi nejen u Ústavního soudu úspěšně prokázat své znovunabyté schopnosti a plné tělesné a duševní zdraví, bude si moci nový personál vybrat. Možná mu bude schválen.

Všichni přítomní (v duchu): COŽE? Miloši okamžitě tu vládu JMENUJ!!!

MZ: Vážený pane premiére, milý Petře, dovolím si ocitovat německého klasika „Verstehen Sie Spaß?“ Můj mluvčí Vám v nejbližším vhodném termínu oznámí datum a místo jmenování nové vlády.

PF: Vláda bude kompletně jmenována do konce tohoto týdne, pane Zemane. Na shledanou.

Jaký důvod měl ke svému couvnutí prezident, čeká snad na něco?

Děkuji designovanému premiérovi panu Petru Fialovi, že ustál tlak prezidenta, médií, i všech netrpělivých voličů. Omlouvám se mu tímto za své komentáře z minulého týdne a reakce na twittru i facebooku.

Na svou omluvu a pro vysvětlení uvádím, že zlu se nesmí ustupovat, proti zlu se musí bojovat. V případě zlotvora Zemanova formátu nezbývá než nemilosrdná konfrontace. On sám totiž jinak nekoná, tvoří si vlastní pravidla jednání, která libovolně překračuje stejně jako pravdu, spravedlnost, zákony i Ústavu. Porazit jej jinak než jeho vlastními zbraněmi není možno. On se ale vzdal, čímž se připravil o řadu svých příznivců. Ti jej adorovali jen ve chvílích úspěchů, jak nazýval bezostyšné pošlapávání mravních norem a zákonů.

Jeho prohlášení, že vládu jmenuje je naprosto nepravděpodobné, a je natolik v rozporu s jeho zvyklostmi a chováním, že se naprosto nedalo očekávat. Přiznávám veřejně, že až do okamžiku jmenování vlády budu čekat další podraz Mlhy. Z jeho prohlášení totiž nevěřím ani jednomu interpunkčnímu znaménku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *