Dokážou aspoň krást?

Je mi jasné, že toho naše vláda má moc. Měla toho až nad hlavu ještě před objevením čínského viru – krýt premiérův střet zájmů, umožnit mu čerpání z rozpočtu, bránit jej před vyšetřováním a stíháním, zaklekávat jeho konkurenci, předstírat nějakou činnost, urážet oponenty. Ono se to nezdá, ale dá to zabrat.

Do toho občas nějaké firmičce ve vlastnictví premiéra něco vyteče do řeky a novináři se v tom šťourají, musí se zorganizovat únos bílého koně na Krym, schovat audity EU před občany – opravdu toho není málo, přiznejme si to.

A najednou si nějaký netopýr zaletí kousek dál ze své jeskyně a nakazí jednoho Číňana, a ke vší té lopotě naší vládě přibyde ještě pandémie.

Když už se tady ten čínský hnus objevil, musí se to využít, řekla si naše neschopná, ale všehoschopná vláda. Pro začátek zruinovala i naše potomky státními schodky. Ve zmatku zákazů, chaosu a strachu se toho ale schová, a každý si může trochu namastit kapsu. Gdo ví, jestli sa taková pžíležitost ještě někdy naskytně, že premiére? Víte, popravdě řečeno, co je moc, to je moc. Rabovat stát takovým bezostyšným způsobem, zavinit dvacet tisíc úmrtí, a stále nemít dost?

Pro ilustraci jsem se zaměřil jen na jeden jediný případ, na společnost TAKYKRAD. Pardon, ono se to píše jinak – TARDIGRAD INTERNATIONAL CONSULTING s.r.o. Sídlo společnosti je sice v Ruzyni, ale kupodivu na Aviatické ulici, nikoliv na Starém náměstí. Společnost, kterou si prý prověřilo v nouzovém stavu ministerstvo vnitra, byla založena dne 31. října 2016 se základním kapitálem tisíc korun, zabývá se výrobou, obchodem a službami neuvedenými v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Zajímavé je, že jediná účetní závěrka dodaná do sbírky listin je za rok 2019. Při pohledu zblízka je vtipné, že společnost v rozvaze i výsledovce roku 2019 uvádí nulové údaje za rok 2018, podklady za roky 2016, 2017 a 2018 chybí. Je mi to až trapné, pane Hamáčku, ale nezarazilo vás, že ve Sbírce listin tato společnost o sobě nezveřejnila s výjimkou svého založení nic? Účetní závěrka za rok 2019 byla dodána dne 22. února 2021 a zveřejněna 24. února 2021, tedy až po vaší ostudné anabázi s nákupem testů pro školy.

Ale pojďme se ještě podívat blíže na výkazy vašeho prověřeného obchodního partnera. Začneme třeba s přílohou k účetní závěrce. Podle jediné zveřejněné přílohy k účetní závěrce se Tardigrad zabývá velkoobchodem s farmaceutickými výrobky.

Ona ta příloha je celá zajímavá… jakousi náhodou tam chybí statutární orgány, osoby podílející se na základním kapitálu, popis organizační struktury. O zásobách se prý účtuje, ale není stanoveno jejich oceňování. Chybí struktura pohledávek a závazků, k těm se ale ještě vrátím. Absolutně chybí doplňující údaje k rozvaze i výkazu zisků a ztrát. Takže se nedozvíme nic o majetku, úvěrech, pohledávkách a závazcích podle doby splatnosti, natož o transakcích se spřízněnými osobami. Víte, ministře vnitra, ona ta příloha má svou předepsanou formu. Ověřte si to příležitostně u vaší vládní kolegyně se zálibou ve výrobě rekordních schodků a trapných snímků.

Čistě informativně, pane Hamáčku, v preambuli přílohy k účetní závěrce každý příčetný ekonom uvádí: příloha obsahuje údaje významné pro posouzení finanční, majetkové a hospodářské situace účetní jednotky z hlediska externích uživatelů. Tím externím uživatelem se myslíte v tomto případě vy a vaši podřízení. Když nás přesvědčujete, že jste si tuto společnost proklepli, vypadáte jako trubky. Tedy, při vší úctě, nejen vypadáte, to je nám ovšem jasné, že.

No a teď ještě letmý pohled na rozvahu a výsledovku. Příjemně mne překvapilo, že aktiva ve výši 2,776 milionů se rovnají pasivům, to se vám kupodivu povedlo. Ale jinak docela bída. Pamatuji si ze střední školy takovou trapnou poučku, že aktiva představují zdroje účetní jednotky a pasiva jejich krytí. Jaké že to má ta vaše zázračná společnost investice pořízené za 190 tisíc, možná pár počítačů s nějakým speciálním programem? Zásoby, to budou asi zkumavky na koňské sperma. Ale za milion? Pohledávky a finanční prostředky po 600 tisících a časové rozlišení, aby to nějak vyšlo?

A pasiva? To krytí překonává veškeré představy o solventním a důvěryhodném partnerovi pro státní zakázku této důležitosti. Vlastní kapitál záporný ve výši 11,894 milionů, skládající se ze ztrát minulých období (které nejsou nikde ve sbírce listin doložené) 9,520 milionů a ze ztrát roku 2019 ve výši 2,375 milionů? Kryto čím, závazky? Za co tato společnost dluží (a komu?!!!) 14,545 milionu, když uvádí pohledávky 632 tisíc? I s finančními prostředky je to pouhých 1,234 milionu, takže jednoduše řečeno na pokrytí závazků této společnosti chybí pouhých 13,311 milionů. Pofidérní zásoby a časové rozlišení pomíjím s ohledem na neúplnost a nedůvěryhodnost přílohy k účetní závěrce.

Ale pojďme ještě dál, podívejme se co nám prozradí výkaz zisků a ztrát. Společnost je ztrátová už ve výkonech o cca půldruha milionu. Provozní výsledek hospodaření 2,329 milionu – no, škoda mluvit. K tomu nákladové úroky napovídající zřejmě o jakémsi úvěru, který není nikde zmíněný. Inu společnost, důvěryhodnost sama. Kterákoliv banka by si ruce utrhala, aby ji mohla úvěrovat.

Zcela upřímně, pane Hamáčku, až zase budete hledat nějakou společnost pro výhodný kšeftík v nouzovém stavu, zkuste si pro falšování účetních výkazů najít studenta alespoň prvního ročníku obchodní akademie. Ten by to měl zvládnout lépe. Když nic jiného, bude si to vymýšlet od začátku, ne od konce.

A kdyby vás zajímalo, jak zvládnout čínský virus, svěřte to prvnímu medikovi, kterého na ulici potkáte. Určitě to nebude horší, než s touto vládou. Ukázaná prý platí. Právě jste ukázali, že nedokážete pořádně ani podvádět.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *