Souhrn 13. týdne

22. března 2021

81. #dobrázpráva tohoto roku: NKÚ ukončil prověření činnosti naší vlády v době počínající pandemie. Výsledek dopadl podle očekávání. Manažera v korporátu by po takovémto auditu čekala na vrátnici výpověď na krabici s osobními věcmi. TO by šlo poštou.

Neuvěřitelná zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu na 95 stranách zprávy znamenají jediné – totální propadák vlády premiéra Babiše. Nepřipravená vláda, nakupující nekvalitní, necertifikované a předražené zdravotní pomůcky, které jsou vydávány do spotřeby v některých případech bez dokladů. Je to záměr, nebo diletantismus? To bude muset vyšetřit Policie ČR, které NKÚ svá zjištění předal. Kdo má zájem, přečtěte si to podrobněji. Já si nedovedu představit firmu, která by takové neumětely zaměstnala.

Jenže oni nám vládnou a nigdy neodstúpí, jak se nechal slyšet hlavní paňáca.

23. března 2021

82. #dobrázpráva tohoto roku: EU uvalila sankce na čtyři představitele komunistické Číny v důsledku porušení lidských práv Ujgurů. Podobně reagují i USA a GB. Skvěle. Doporučuji sankce rozšířit a nezapomenout na Tibet, Hongkong a nebezpečí pro Taiwan.

Je potěšitelné, že nejsou lidská práva opomíjena, a mezinárodní styky nejsou poměřovány pouze finanční výhodností. Jen houšť, a větší kapky!

24. března 2021

83. #dobrázpráva tohoto roku: Jsme historicky nejhorší kraj ve všem a pořád něco říkáme. Karlovarský kraj už není pro @AndrejBabis zemí zaslíbenou i díky profesionálům, kteří se nebojí fundovaně promluvit. Jeden z nich je primář Sokolovské interny Martin Straka @ MartinS92781065!

Vážím si každého člověka, který se nebojí vyslovit pravdu. Jedním z nich je primář Sokolovské interny Martin Straka. Opakovaně se vyjadřuje k situaci ve zdravotnictví v našem kraji, i když to vládním činitelům není příjemné. Ti v době koronakrize raději kradou jako straky…

25. března 2021

84. #dobrázpráva tohoto roku: První státní zaměstnanci dělají svou práci a přestávají kolaborovat při krytí @AndrejBabis, trestně stíhaného premiéra ve střetu zájmů, odpovědného za smrt 25 000 našich příbuzných a přátel! Babiši, jste zloděj a vrah!

Pracovníci Ministerstva průmyslu a obchodu ignorují nálezy auditorů Evropské komise a neoprávněně proplácejí Agrofertu peníze EU z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, na které nemá nárok. Víme to všichni, ale konečně to konstatovali kontroloři Auditního orgánu Ministerstva financí.

Ale neradujme se z jejich odvahy příliš – sice jsou formálně podřízeni Aleně Schillerové, ministryni rekordního zadlužení, ale fakticky Evropské komisi.

26. března 2021

85. #dobrázpráva tohoto roku: Zeman nám definitivně prozradil, co si myslí o občanech a jejich právech, i o dodržování práv. Po dopise Putinovi odmítl zveřejnit i dopis Si Ťin-pchingovi. Nemáme se dozvědět, zda žádal o vakcíny, nebo se snad jednalo o zvací dopisy od pussy?

Proč by měl prostý občan dodržovat normy, nařízení a zákony, když je nedodržuje prezident? Do kdy bude ještě na hradě strašit poponášený zemský škůdce? Na rozdíl od něj nenabádám k atentátu, ale příroda a ústavní žaloba zakleknou po parlamentních volbách do startovních bloků. V zájmu práva a spravedlnosti doufám, že příroda prokáže slabší sprinterské schopnosti.

27. března 2021

86. #dobrázpráva tohoto roku: Po centrálním registru vozidel, el. dálniční známce, trasování zaznamenalo nebývalý úspěch i sčítání lidu vedené @AndrejBabis a jeho #vládajelit! Ukázaná platí! ANO, už je líp! Kdo umí uvařit inkoust a ostrouhat brky? Uděláme to jako s rouškama.

Jak to jen slušně okomentovat… Víte, já sice mám rád gagy a grotesky, ale pod touhle vládou by se jeden brzy umlátil smíchy. To se nedá vydržet příliš dlouho.

28. března 2021

87. #dobrázpráva tohoto roku: Chcete zachránit své podnikání? Stačí mít rodinného přítele vlastnícího #profikorupčníhnutíANO. Fšak fšeci kradnú, přece se nebude pomáhat v krizi každému. Nezbylo by na kámoše. Cosa nostra dnes, ANO!

Letecká společnost SMARTWINGS obdržela úvěry za 1,92 miliardy korun, z 80% krytých státními zárukami. Každý podnik, který vláda v době kovidové poškodila, má jistě možnost zažádat o totéž. Ale nárok má jen ten, kdo šel premiérovi za svědka. A tak si tady žijeme, v zemi chrapúňa Andreše.

Genocida v České republice

Věc: Trestní oznámení

I.

Podávám trestní oznámení na organizovanou zločineckou skupinu dlouhodobě se dopouštějící trestných činů za účelem majetkového zisku; a v období kovidové pandemie páchající genocidu na obyvatelích České republiky.

II.

Od roku 2016 organizovaná zločinecká skupina zneužívá finanční prostředky státní, samospráv i poskytnuté nám EU za účelem dosažení majetkového zisku. Dále za účelem svého majetkového zisku, likvidace konkurence a bránění vyšetřování organizuje další osoby a skupiny osob, které s největší pravděpodobností nejsou přímou součástí dotyčné organizované zločinecké skupiny.

Od února roku 2020 zneužívá tato organizovaná zločinecká skupina svého postavení k další maximalizaci svého majetkového zisku, přičemž působí svým konáním mnohonásobné zabití z nedbalosti. Tyto ztráty na lidských životech jsou v řádech desetitisíců, což naplňuje definici záměrně páchané genocidy.

Vedlejším, nikoliv nepodstatným dopadem činů organizované zločinecké skupiny je poškozování životního prostředí, likvidace drobných podnikatelů, celých hospodářských odvětví a totální rozvrat státního rozpočtu.

III.

Jako důkazy činů organizované zločinecké skupiny dlouhodobě se dopouštějící trestných činů za účelem majetkového zisku uvádím:

1. Zneužití dotací EU (již šetřeno orgány EU)

2. Daňové úniky (příslušné orgány státní správy byly uvědoměny ze strany německých státních institucí, leč nekonaly)

3. Zneužití veřejných prostředků ke korupci (slevy na jízdné atp.)

4. Likvidace konkurence (konkurz uvalený na firmu FAU atp.)

5. Únos svědka (šetřená kauza Čapí hnízdo) z území ČR do oblasti Ukrajiny násilně anektované Ruskou federací s cílem zabránit jeho výpovědi

6. Ovlivňování svědka před výslechem policií ČR (šetřená kauza Čapí hnízdo)

7. Záměrné nešetření ekologické havárie na řece Bečvě způsobené úniky z průmyslových provozů

Jako důkazy činů organizované zločinecké skupiny dlouhodobě se dopouštějící trestných činů za účelem majetkového zisku v období kovidové pandemie uvádím:

1. Vyhlášení, zneužití a opakované bezdůvodné prodlužování nouzového stavu vyhlášeného kvůli zavlečenému čínskému viru, které slouží k osobnímu obohacení, zneužití veřejných prostředků a ke krytí těchto činů před veřejností a orgány činnými v trestním řízení

2. Zneužití nouzového stavu k opakovaným nákupům předražených a nekvalitních ochranných pomůcek bez výběrových řízení

3. Plýtvání veřejnými prostředky, vynakládanými na neúčelnou a protiprávní ochranu vedení organizované zločinecké skupiny před orgány EU s účelem maximálně prodloužit zneužívání finančních prostředků z dotací EU

4. Plýtvání veřejnými prostředky, vynakládanými na opakované zadávání znaleckých posudků ve věci stomilionové dotace, kterou odmítla proplatit Evropská komise

5. Zneužívání nouzového stavu k obohacení nákupem předraženého a nekvalitního zdravotního materiálu v celkové výši 8,5 miliard korun českých; jedná se o obchody např. s firmami CBA Trade, La Factory, Recea Prague, Liyi Trade, Supervize Hologramy, Tardigrad International (např. viz šetření NKÚ)

6. Zneužívání prostředků EU, kdy podle závěrů auditů Evropské komise, prověřujících střet zájmů premiéra Andreje Babiše jím vlastněné podniky nemají nárok na dotace z EU; přesto Ministerstvo průmyslu a obchodu dotace z programu OPPIK proplácelo (viz šetření Auditního orgánu Ministerstva financí)

7. Spolupráce organizované zločinecké skupiny s mezinárodním organizovaným zločinem, např. částka proplacená neoprávněně coby „náhrada“ firmě MR Invest Group ve výši 26,4 milionu Kč; osoby za tuto firmu jednající jsou personálně propojené s lidmi zapojenými do úkladné vraždy Jána Kuciaka a jeho snoubenky (viz probíhající soudní proces ve Slovenské republice)

Jako důkazy genocidy páchané organizovanou zločineckou skupinou ve formě desetitisíců zabití z nedbalosti v období kovidové pandemie uvádím:

1. Podle poměru nadúmrtí ve srovnání s dlouhodobým průměrem došlo k úmrtí 35 tisíců osob na kovid. Tato úmrtí byla zapříčiněna organizovanou zločineckou skupinou, která je zavinila:

– odmítáním včasného zavedení opatření k zamezení vzniku pandemie

– zanedbáním včasného pořízení ochranných pomůcek

– nákupem nekvalitních ochranných pomůcek, kdy pouze 29% vyhovělo při kontrole testům (viz šetření NKÚ)

– neobjednáním dostatečného počtu dávek vakcín; organizovaná zločinecká skupina zavinila objednání pouze 81% dávek vakcín z množství zabezpečeného Evropskou komisí

2. Veškerá výše uvedená tvrzení spolu souvisí, nejednalo se o neúmyslný trestný čin ale o záměrnou genocidu, plánovanou organizovanou zločineckou skupinou prokazatelně nejpozději od 13. dubna 2020. Tvrzení o záměrném a plánovaném činu vyplývá z dokumentu na odkazu https://csim.cz/wp-content/uploads/2020_PP_07_CSARIM_CSIM_COVID_pasivni_imunizace_final_120420_oprava.pdf, ve kterém Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Česká společnost intenzivní medicíny vyjadřují společné stanovisko k dotazu na zamýšlené záměrné promoření populace ČR. Předražené a nekvalitní ochranné pomůcky, pořízené až v době vrcholící pandemie; v nedostatečném počtu a pozdě objednané vakcíny; finanční prostředky organizovanou zločineckou skupinou zneužité pro obohacení jejich členů; stejně jako záměrný chaos a uměle udržovaný nouzový stav byly pouze prostředky sloužící ke genocidě obyvatel ČR.

IV.

Žádám, abych byl v souladu s příslušnými ustanoveními trestního řádu informován o učiněných opatřeních.

Igor Adamovič

Pravicová levice?

Klaus mladší opouští loď, kterou sám spustil na vodu. Prý z osobních důvodů. Můžeme tomu věřit, ale nezapomínejme na tři jeho základní faktory. Rodinným původem vštípenou morální kluzkost a názorovou ohebnost, matematické vzdělání a šachistickou zkušenost. Jinak řečeno, má gumovou páteř, umí počítat a strategicky kalkulovat. Než jím uváděné zdůvodnění je pro mne věrohodnější, že se nechce potopit s vlastní tříkolkou ve volebních vlnách. Raději se sám zkusí umístit někde jinde. Možná počítá s bouří nespokojenců v ODS a cestou zpátky? Kdo ví, co se mu točí v hlavě, a jakou partii rozehrál? Já to nejsem. Jen nevěřím jeho slovům, zní až příliš logicky na to, aby to byla pravda.

Každopádně je už druhým, kdo vzdává boj za záchranu vlastních ambicí, maskovaný politickou zástěrkou. Hnutí Mikuláše Mináře pomalu odumírá na souchotiny. Nepřeji mu nic zlého, ba naopak, v Milionu chvilek odvedl poctivou práci, ale se svým hnutím šlápl vedle. Jejich místo na scéně se snaží zabrat Šlachtorista. Ze srdce mu přeji stejný osud. Nic jiného si ostatně nezaslouží po své ostudné účasti na demontáži poslední řádně zvolené a slušné vlády v ČR.

Nedávné průzkumy poodhrnuly oponu a vyjasňuje se, co se dá očekávat od voleb. Největší naději na vítězství má dvoukoalice, následovaná politickou divizí Agrofertu a trojkoalicí. Do parlamentu se dostane ještě SPD, a dál už nic. Možná ČSSD, možná KSČM, ale voliče jim usilovně luxuje ANO ve snaze o své vítězství.

Co to pro nás bude znamenat? Víte, nevěřím populistickému blábolení o politice pro všechny. Je to nesmysl. Každý kdo do politiky vstupuje, vstupuje tam pro nějaké cíle, ideály, ideje, přesvědčení. I nově zvolený parlament bude proto sestaven z pravice, levice, středu a politických podnikavců.

Političtí podnikavci jsou Babiš a Okamura. Oběma jejich politické angažmá slouží k osobnímu obohacení. Jeden je ochoten k jakémukoliv přemetu na základě průzkumů vedených jeho Prchaly, druhý se víceméně tváří jako silně nahnědlý ochránce národních zájmů. Oba jsou naprosto nespolehliví a neschopní vést praktickou politiku, jejich strany nespojují žádné společné morální závazky a cíle. Pravice, levice? Kdeže, nelze je nijak zařadit.

Ve sněmovně budeme mít dále dvoukoalici, která se prohlašuje za středopravicovou a trojkoalici, která je složena ze stran od pravého středu až po konzervativní pravici. Takže by nám ve sněmovně mohla chybět levice? Netřeba se obávat, nebude nám chybět, ani kdyby socany a bolševiky vzal čert do předpeklí neparlamentní budoucnosti a rozkladu.

Dvoukoalice není pravicová ani trochu, i když to o sobě snaživě šíří. Chápu, že po půlstoletí komunistické zvůle v naší zemi není lákavé hlásit se k levici. Ale pirátská praktická politika je levicová, a stanující starostové jsou politicky indiferentní. Z dobré vůle je můžeme označit za střed.

To, že piráti jsou skutečně levicovou stranou, to není nic špatného. Levice do moderního politického systému plným právem patří. Jejím úkolem je chránit slabé, znevýhodněné, poskytovat jim podporu a záchranu ve světě, v kterém se příliš neorientují.

Nemalujme si, že u nás tací nejsou. Máme jich už dnes plno a v době pokovidové jich ještě přibude. Naší jedinou cestou je postupná přeměna země montoven na zemi sofistikované produkce s vysokou přidanou hodnotou. Určitě to dokážeme, ale ty, kteří se nedokážou zapojit schopnostmi, věkem nebo vzděláním nemůžeme nechat padnout. Záchrannou síť jim musí zabezpečit levice.

Uvědomme si ale, že Babiš nám zanechá absolutně rozvrácené finance, vynulované rezervy, zničené podniky, nevyřešenou důchodovou reformu, nebetyčné zadlužení, mandatorní a kvazimandatorní výdaje blížící se sta procentům rozpočtu.

Na levičácké politické postuláty a sanaci Babišem způsobených škod ale musí někdo vydělat. A právě na jejich ochranu, na ochranu těch schopných, samostatných a produktivních tu je pravice. Bez pravicových stran postbabišovskou katastrofu nikdy nenapravíme. Jak pravil Josef Čapek, nesvoboda není kázní, ale ponížením. Neponižujme už dál podnikatele, uvolněme jim ruce a vytvořme jim podmínky pro inovativní produkci. Díky jejich výsledkům můžeme napravovat Babišova zvěrstva a udržet záchrannou sociální síť pro ty z nás, kdo ji budou potřebovat.

Představme si naši zemi jako rodinu. V každém lidském svazku máme jen to, co si do něj přineseme. Každý je strůjcem svého štěstí a spokojenosti, a nemůže očekávat, že mu je přinese protějšek. Ten buď naše postoje a pocity posílí, anebo s nimi začne bojovat. Nefunkční vztahy pak nepřežijí první krizi. Vztahy funkční naopak z krize vyjdou v důsledku posílené. Proč se rozpadají lidské svazky? Pro sobectví, nezájem jeden o druhého. Přestaňme se navzájem ignorovat a trestat se. Stejně jako v rodině, i ve společnosti se musíme postarat o slabé. Ale na druhou stranu musíme vytvořit podmínky pro silné, aby vytvořili dostatečné zdroje pro všechny.

Jistě, občas člověk při navazování vztahů a tvorbě svazků narazí na notorika, na sociopata. Pak je jediná šance, prchnout od nich. Neštěstí je, když se tací ocitnou v čele země. Na podzim máme šanci zbavit se jich.

Neúplná morálka

Neúplná morálka je u nás hojně rozšířena, přesvědčil jsem se o tom podle reakcí na svůj komentář. Pochvalu poslance Ondřeje Benešíka za jeho postřeh a iniciativu okolo otrávené Bečvy nekomentoval nikdo. Pokud vím, přitom on jako jediný zaregistroval ve vyjádření Balaštíkové, poslankyně Anofertu, tvrzení o měřácích na kanalizačních výpustích. Záznamy z měřáků by měla mít ČIŽP uložené, jestliže v záznamech není ani známka o stopách po kyanidech nebo jiných jedech, znamená to, že se kontaminace do Bečvy dostala jinou cestou. Jakou? Starým kanalizačním potrubím, nezakresleným na mapách. Meliorací, která byla kdysi dávno provedena. Zatrubněným potokem, kterých je v našich zemích stovky. Díky údajům z měřáků můžeme hledat další cesty úniků a neztrácet čas. Další možnost je, že Balaštíková při obhajobě Babišova impéria jen lhala, a žádné měřáky na kanalizačních výpustích nejsou. Nejvtipnější by ovšem bylo, kdyby se záznamy z měřáků záhadně ztratily. Takové náhody se v Babišistánu stávají, už jsme si na to zvykli.

Na druhou stranu jsem dostal notně naloženo od pirátstva. Prý rozeštvávám antibabišovskou frontu, bráním budoucí spolupráci atp. Byl jsem nařčen, že jsem agrofertí nebo ruský troll, atp. Nuže dobrá. Já mám tedy dojem, že tyto reakce způsobilo nepochopení textu nebo jeho nedočtení do konce. Ještě je třetí možnost, kterou ilustruje lidové přísloví o potrefené huse.

Takže pro pochopení vážených čtenářů – neútočil jsem na Olgu Richterovou, mám plné pochopení pro její pobouření ze sprosté lži o ní šířené.

Dále je mi naprosto jasné, kdo je Nela Lisková. Je to kremelský poťouchlý brouk, šíří jeden blud za druhým. Ona vyslovenou lež přebíjí další lží a urážku střídá sprostou nadávkou. Nezaměřuje se jen na Olgu Richterovou, např. Dominika Feriho označila za „negra“. Vše vydává za „vlastní názor“. Namátkou si vzpomenu na její výroky o náboženském agitátoru Karlu IV., nebo o povinném potvrzení vlastnictví nemovitostí, které bude pro celou EU vystavovat Krakovský říšský katastrální úřad. Ta osoba má šílenou fantazii…

Když jsem se dopustil srovnání pirátského autobusu (ilustrovaný útok na Kalouska, Sobotku aj.) s útokem Liskové, chtěl jsem jen upozornit na fakt, že i piráti mají máslo na hlavě. Sobotka ani Kalousek nebyli odsouzeni, ba ani souzeni za lži, které o nich pomáhali v rámci předvolebního boje šířit piráti. Stejně, jako byly šířeny lži o Richterové coby „vítačce migrantů“. Piráty v osobě Liskové dohnala jejich vlastní taktika.

Asi bych se k tomu už vůbec nevracel, nebýt rozhovoru Olgy Richterové v sobotním vydání deníku Právo – zde.

Mimo jiné došlo i na první stání, které se týká lží Nely Liskové. Olga Richterová tvrdí, že lež není názor, že se musela obrnit vůči masivním výhružkám a proto se rozhodla bránit soudní cestou. To je naprosto správné, a není k tomu co dodat.

Ovšem na dotaz na pirátskou kontroverzní volební kampaň reagovala takto: „Autobus neměl vyvolávat emoci pobouření. Bylo to ještě v mantinelech obrazové zkratky, která měla ukázat, co v politice nechceme dělat a že si stojíme za tím, že politika se má dělat férově a poctivě. Byli na něm lidé, o kterých si myslíme, že nemají v politice co dělat, třeba pan Kalousek kvůli hazardu. Ale když někomu dáte, ke konkrétní fotografii konkrétního člověka, do úst lživý citát, který vzbudí v lidech veliký hněv, tak si myslím, že je to úplně jiná osobní emoce. Budí nenávist zaměřenou k autorovi toho domnělého výroku.“

Přeloženo do češtiny to znamená: My můžeme určovat, kdo do politiky patří, a když se nám nepodřídí a neustoupí dobrovolně, máme právo jej dehonestovat a urážet. Ale nás nemá právo takto napadat nikdo!

Tvrzení, že kresba na autobuse je nesrovnatelná s fotografií je nedůstojnou, směšnou a trapnou vytáčkou, nehodnou paní Richterové. Lež zůstává lží. Lež záměrně šířená s cílem někoho poškodit je odpudivá a odsouzeníhodná, ať ji pronáší kdokoliv a za jakýmkoliv účelem. Je absolutně jedno, je-li lež použita v osobním, hospodářském, společenském či politickém životě.

Stejně jako hořce zaplakala při soudním jednání Richterová, mohl zanaříkat Sobotka, kterému se rozpadlo manželství a byla poškozena jeho pověst. On se ale neodhodlal k podání žaloby stejně jako Kalousek. Ten by zase mohl k soudnímu jednání přivést vnoučata plačící strachy, že jim Bartoš zavře dědečka za něco, co nespáchal.

Po sobotním rozhovoru Olgy Richterové opravdu lituji, že předlohy obrázků dehonestační předvolební kampaně velkoryse mávly na tím pirátským faulem rukou. Včasné podání žalob z jejich strany by pomohlo zastavit lži pronášené pravidelně Babišem, Zemanem, Liskovou.

Na závěr zdůrazňuji, že nijak nenapadám kohokoliv. Nerozbíjím budoucí spolupráci pirstanu a spolu, ba právě naopak. Jsem si vědom, že jen spolu porazíme nedemokratické síly v naší zemi. Půjdu ještě dál – já tuto spolupráci podporuji, a to i proto, že řadu pirátů znám osobně a plně jim důvěřuji. Rozebírám nyní toto smutné nedorozumění ze dvou důvodů.

Prvním a důležitým je pocit nutnosti upozornit přítele na chybu, které se dopustil, kterou by si měl uvědomit a připustit si ji, a které by se měl nadále vyvarovat.

Druhým a doufám neoprávněným podnětem je možnost, kterou si zatím nepřipouštím. Opravdu nechci nikoho nijak napadat, ale neochota přiznat si vlastní chyby svědčí o nezralém charakteru a nedůvěryhodnosti člověka, i politické strany.

To by mne mrzelo, protože tato eventualita by zavdávala jistá podezření do budoucnosti. Podezření o pevnosti a závaznosti budoucí spolupráce v povolební parlamentní koalici. Doufám, že je toto podezření liché.

Souhrn 12. týdne

15. března 2021

74. #dobrázpráva tohoto roku: Podle posledního průzkumu by měl pirstan získat 77 křesel a spolu 38 křesel v parlamentu, to je dohromady pohodlných 115 hlasů. Vláda @AndrejBabis se začíná kymácet. Teď jen vydržet a nenechat se rozeštvat. Zembiši na to nasadí veškeré prostředky.

Po dlouhých letech poprvé není #profikorupčníhnutíANO nejsilnější v předvolebních průzkumech. Půjčím si krásné zvolání z půvabné pohádky: VOLEJTE SLÁVA A TŘI DNY SE RADUJTE!

16. března 2021

75. #dobrázpráva tohoto roku: Nemáme jen čínský chrchel a Zembiše, svět nám neskončil. V Judské poušti bylo v jeskyních po 60 letech objeveno 20 řecky psaných fragmentů knih Zachariáše a Nahuma, a mince z doby povstání Simeona bar Kochba. Svitky jsou datovány do 2. st. po Kristu.

Jsem si vědom toho, že archeologie není v naší zemi ve středu zájmů. Ale věda, výzkum, sport aj. nezastavil kovid. Berme to jako symbol – neměl by zastavit ani ekonomiku, ani naši civilizaci. Stále máme naději.

17. března 2021

76. #dobrázpráva tohoto roku: Po Zlaté rybce založí manželé Vlčkovi nadaci pro péči o vážné nemocné děti s 1,5 miliardou korun. Bez nepřátelského přebírání firem, bez zaklekávání a dotací, vlastním přičiněním zbohatnout a zůstat člověkem, to si zaslouží ocenění a chválu!

Ondřej Vlček, CEO Avastu, jeden z nejbohatších lidí v ČR, má spolu se svou manželkou Katarínou srdce. Své poctivě vydělané peníze investují do charitativní činnosti. Není známo ani nic o tom, že by pan Vlček své děti posílal na Krym.

18. března 2021

77. #dobrázpráva tohoto roku: Nevíme, co s vakcínami. Fakultní nemocnici Ostrava zbývá tolik dávek, že musí očkovat hejtmana, náměstky, sekretářky s rodinami. Jen nevím, proč ještě nenaočkovali všechny seniory a zdravotníky. Neprozradí mi to někdo, prosím?

Bolševické papalášství, šmelinářská a vekslácká nemorálnost jánabráchismu se díky záštitě Zemana a přímé podpoře Babiše vesele šíří naší zemí. Vrátit po volbách obyčejnou lidskou slušnost, vědomí profesní cti a odpovědnosti bude velice těžké a dlouhodobé.

19. března 2021

78. #dobrázpráva tohoto roku: Soudní jednání na obranu osobnosti @olgarichterova začalo. Nesmíme už tolerovat lži a osobní dehonestaci schovávanou za šíření „názoru“. Je třeba kultivovat veřejný prostor. Na podzim „vykultivujeme“ z vlády extralháře a čerpače @AndrejBabis!

Skutečně už není prostor na relativizaci pravdy, lží a urážek. Nela Lisková není občanský aktivista, ale kremelská pátá kolona. Nesmíme nadále jen mávnout paží nad dehonestací veřejně činných osob, nad pronášením lží zejména státními a politickými činiteli. Pokud budou beze studu urážky, nepravdy a sprosté pomluvy šířeny, nelze než díky TO vyčistit naši mediální scénu a sociální sítě. Teprve pak budou slyšet rozumné názory a fakta, teprve pak nebudou přehlušeny smrští nesmyslů sloužících k oblbnutí voliče, příliš nesledujícího situaci.

20. března 2021

79. #dobrázpráva tohoto roku: Po letech 2017 a 2019 již potřetí získala Křišťálový glóbus ve snowboardcrossu naše Eva Samková. Celkem v kariéře absolvovala 58 závodů, ve 29 z nich stála na stupních vítězů, a z toho v 17 brala zlato. BRAVO, a děkujeme za reprezentaci!

Ještě stále máme být na co hrdí. Umělci a sportovci naši zemi reprezentují. Na rozdíl od prezidenta a vlády.

21. března 2021

80. #dobrázpráva tohoto roku: Lánský pučista, lhář a podrazák Michal Hašek se vrací do vedení @CSSD. Jako volební manažer vyčistil pět krajských zastupitelstev od ČSSD. Je dobře, že do parlamentu se díky němu nedostane koaliční strana a tým se ovlivní #profikorupčníhnutíANO.

Dobří holubi se vracejí byl krásný film. Ještě krásnější je představa, že Michal Hašek zopakuje svůj výkon z krajských voleb a vymete ČSSD z parlamentu. Tato strana tím dostane možnost se očistit, ale hlavně Babiš přijde o jednoho možného spojence. To je pro nadcházející parlamentní volby ten nejdůležitější dopad.

Piráti a ODS na otrávených vodách

Středa byl den nabitý událostmi. Prokremelská kolaborantka Nela Lisková byla opět žalována; Pavel Novotný oznámil svůj chystaný odchod z ODS; Ondřej Benešík pokračuje v boji za Bečvu. Jak to souvisí?

Obvodní soud pro Prahu 1 začal řešit žalobu pirátské místopředsedkyně Olgy Richterové pro opakované šíření nepravdivého výroku. Prý měla prosazovat přidělování volných bytů migrantům. Falešná konzulka neexistující země, ve skutečnosti části Ukrajiny násilně obsazené a kontrolované Ruskem si vymyslela a šířila lež. Za to si zaslouží příslušný trest, který jí nepochybně bude vyměřen. Martýrium, kterým si prošla paní Richterová zejména na sociálních sítích, vyhrůžky smrtí atp. nepatří do civilizované země, natož do politiky. Upřímně paní Richterovou lituji. Aby nedošlo k omylu, musím poznamenat, že si jejího politického působení vážím.

Ale na druhou stranu, vždyť ji jen semlely pověstné mlýny. Vzpomínáte na pirátský autobus? Na obušek dozorce Bartoše, na předem odsouzené Sobotku, Kalouska, Nečasovi? Oni si tehdy vyhrožování a spílání lůzy asi užívali na rozdíl od Richterové, která tím trpí?

Když piráti vypustili džina z lahve, nesmí se divit, že jejich zbraň byla použita proti nim. A jestliže se jim nelíbí pomluvy a lži (ostatně ani mně), nemají je sami proti svým konkurentům používat. Jinak jsou jen k smíchu.

Pavel Novotný, řeporyjský bojovník s Kremlem, svérázný politik prý odchází pro neshody z ODS. Je to dost nečekané a nevhodně načasované oznámení, které už vyvolalo mnohé reakce mezi příznivci i odpůrci jak jeho osoby, tak ODS.

Neznám všechny okolnosti, nejsem tudíž povolán k rozborům. Těch se řada vyrojí bez ohledu na neznalost, tomu se nevyhneme. Chci jen vytknout jeden fakt. Mnoho lidí už na twitru prohlašovalo, že je to dobře, protože Pavel Novotný ODS svými výstupy poškozoval.

A s tím já nesouhlasím. Politika není záležitost pouze kabinetní, ale je to i představení pro veřejnost. Pan Fiala zřejmě zvládá politickou praxi, ale mezi lidi se to nějak nedostane. Na rozdíl od Novotného o něm prakticky není slyšet. Ano, Novotňák nevystupuje jako gentleman, nediskutuje o vhodné barvě kravaty, ale dokáže jako staří cirkusáci sbubnovat obecenstvo do jeviště. K manéži, ve které předvádí svá politická čísla. Pro mnohé obhroublá, pravda. Ale všichni o něm ví. A hlavně, Novotný hrál čestně a týmově. Nikdy Fialu nepodrazil, v rámci koalice SPOLU neplival zlé sliny na lidovce ani topku.

Poškozuje-li někdo ODS, je to možná bezbarvost, beztvarost a nerozhodnost jejího předsedy. Ale hlavně je to staré klausovské křídlo Kubů, Zahradilů atd., kteří nevynechají příležitost k výpadům proti svému stranickému vedení i proti koaličním partnerům. Jelikož Pavel Novotný je nadšený fanoušek sešívaných, pomohu si fotbalovým přirovnáním. On je Novotňák takový politický Řepka, který hraje naplno, tvrdě, nemá daleko k peprným výrokům, blikance jej provázejí na hřišti i v „civilu“. Ale nikdy nic nevypustí, bojuje o každý míč až do poslední sekundy, hádá se s rozhodčím do krve – vždycky ale o svůj tým.

Zahradilové jsou spíše Ronaldo. Rádi jsou ve svitu kamer, vždy upravení, usměvaví, rádi a často střílí na bránu. Umí zpracovat přihrávku, ale sami ji nepošlou, a když mají stát ve zdi, tak radši uhnou. Být trenérem, budu do sestavy stavět raději Novotného než Zahradila. Ale jejich trenérem nejsem.

A nakonec kauza Bečva. Když už se podařilo na jednání sněmovny otrávenou řeku přes odpor ANO zařadit, na hlasování o vyšetřovací komisi nedošlo, protože ANO si vzalo přestávku… to jsou ale náhody, oni určitě nemají v úmyslu bránit vyšetřování tohoto případu. Ostatně DEZA to nebyla, to už řekl každý, kdo je na Babišovi závislý.

Ovšem Ondřej Benešík se rozhodl ověřit si informace ANOposlankyně Balaštíkové, a proto se písemně obrátil na Hanu Ančincovou, náměstkyni zlínského hejtmana zde. Těším se na její odpověď. Zajisté potvrdí obhajobu DEZY o měřácích na jejich kanalizačních výpustích ve všech čtyřech termínech, kdy došlo k úniku jedů do vod Bečvy.

A jak to všechno souvisí? Pojďme ještě jednou na fotbalové hřiště. Poslanci demokratických opozičních stran, to jsou taková naše reprezentace. Předčasně z ní odstoupil náš špílmachr, protože s ním nikdo nechtěl hrát. Proč? Protože uvěřili nepřetržitému řevu paviána „kámpáň, Kalúsek“, a taky protože byl nejlepší. To mu musí přiznat i jeho odpůrci. Netvrdím, že nemá chyby, ale ty má snad každý.

A jak vypadá náš současný reprezentační tým? Má dva hráče, prohlašující se za kapitány. Hráči povolaní z různých týmů si nepřihrají, sólují, často se navzájem napadají a obviňují. Občas se mezi sebou pokopou Slávisti se Sparťanama, dnes dokonce Slávisti sami mezi sebou.

A proti nám? Trapná banda absolutních nekopů, kterým stačí postávat, upozorňovat rozhodčí na naše chyby a odkopávat míče k naší bráně. Tak takhle ne, borci. S takovou to na podzim nevyhrajeme. Taky se vám může stát, že vás trenér (voliči) napříště nepostaví ani jednoho.

A to by teda byl opravdu PROBLÉM!!!

Souhrn 11. týdne

8. března 2021

67. #dobrázpráva tohoto roku: @SpoluKoalice mohla investovat v březnu do předvolební kampaně. Raději ale zakoupí téměř 30 000 respirátorů pro naše spoluobčany, nejvíce postižené krizí. #profikorupčníhnutíANO zase prodlužuje nouzový stav, aby mohl dál bez kontroly rabovat stát.

Přes veškeré urážky tradyčných strán pronášené Andrejem Babišem a jeho hysterické výkřiky, že tyto mají jen program Antibabiš prokazuje pravicová koalice setrvale v Anticovid týmu svoji odbornost a invenci. Pořízením respirátorů pro nejpostiženější spoluobčany ubylo financí na předvolební kampaň, kterou Miloš Zeman odstartoval ve prospěch svého Andreše tak brzy.

9. března 2021

68. #dobrázpráva tohoto roku: „Ministerstvo pro místní rozvoj Agrofertu“ odeslalo odpověď na dopis EK k závěrečné auditní zprávě. @DostalovaK stále nepochopila, že má EK jen informovat o provedení nápravy, nikoliv hájit @AndrejBabis, trestně stíhaného premiéra ve střetu zájmů.

Zbytečná práce státního aparátu vynaložená na zbytečnou obhajobu Andreje Babiše. Další sepsané výmluvy už jen prodlužují ostudu ČR a dodávají další důkazy o střetu zájmů premiéra. Jeho zaměstnankyně Dostálová, posazená do ministerského křesla, to zřejmě nepochopila.

Veškeré snažení administrativy pod vedením Andreje Babiše je upřené na krytí jeho střetu zájmů a na maximální zneužívání veřejných prostředků v rámci nouzového stavu. Pak je snadno pochopitelné, proč jsme best in covid. Na boj s čínským virem už nezbývá čas, prostředky ani zájem státních úředníků, zprivatizovaných Babišem. Můžeme být rádi, že mu je můžeme alespoň zaplatit, aby bylo líp. Babišovi.

Srovnání s včerejší #dobrázpráva ilustruje klíčový rozdíl mezi Babišovým hnutím a skutečnými politickými stranami.

10. března 2021

69. #dobrázpráva tohoto roku: Lánský povaleč chce odvolat Petříčka a Blatného. Definitivně přiznal, v čím žoldu je a komu slouží. Lid této země to evidentně není. Vlastizrada není dost silné slovo.

Zemský škůdce Miloš Zeman, jistý si svou mocí nad svým Andrešem jej začíná tlačit do rozhodnutí o dalších změnách ve vládě. Vrcholí jeho snaha o přidělení Dukovan Kremlu a zakoupení neprověřeného Sputniku, kterým se Rusko neodvážilo očkovat vlastní obyvatelstvo.

Nikdo už nemůže pochybovat o Zemanovi. Je nade vší pochybnost vinen vlastizradou.

11. března 2021

70. #dobrázpráva tohoto roku: Proti Zemanovi a jím prosazovanému, ale oficiálně neschválenému Sputniku se staví hejtmani. Díky @PPeckova, @MartinPuta, @kulhanek_p, @Kuba_Martin a další. Záleží vám na lidském zdraví. Omlouvám se nejmenovaným hejtmanům, ale mám jen 280 znaků.

Celá řada hejtmanů odmítla očkování neschválenou a neprověřenou vakcínou. Mne se to ještě dlouho týkat nebude, ale rozhodně nehodlám pohrdat svým zdravím. Mimo státem řízeného dopingu v této oblasti Rusko totiž nepředvedlo nic, co by mne přesvědčilo o kvalitní farmaceutické výrobě.

12. března 2021

71. #dobrázpráva tohoto roku: Začínáme od malých ryb, ale časem dojde na celé #profikorupčníhnutíANO . Padlo obvinění za smlouvy s externisty středočeské exhejtmanky. První zneužívání veřejných prostředků babišovci jde k soudu. Bravo, NCOZ!

Nejen Babiš neodolá příležitosti k obohacení. Obklopil se ve svém politickém podnikání charaktery sobě blízkými, snadno vydíratelnými. Faltýnci po krk ve Stoce ještě drží nos nad hladinou, ale Jermanová Pokorná asi brzy ztratí pevnou půdu pod nohami a tím i přitažlivost. Služební auto už pro manžela mít nebude, do toho celá řada vyšetřování, která se rozjíždí – kdo by se kadeřníkovi divil.

13. března 2021

72. #dobrázpráva tohoto roku: Urážkám sprosté ruské onuce se postavila dáma. Eliška Balzerová vyzvala Zemanu ke slušnosti svým dopisem. Prezident by měl národ spojovat. Lánskému povaleči se to začíná dařit, čím dál víc lidí se spojuje. Proti Zemanovi.

Osoba, která byla podruhé zvolena prezidentem díky lživým kampaním, hrazeným s největší pravděpodobností z nepřátelského zahraničí evidentně nepochopila, že je rozdíl mezi umělcem a představitelem státu. Zemanův nářek nad neprovedeným rozdílením vyznamenání jeho kumpánům a urážení předních českých umělců výrazy jako „snobská sebranka“ přinutilo paní Elišku Balzerovou k písemné reakci.

Nejsmutnější je to, že Český lev není akce plně hrazená z prostředků prezidentské kanceláře, ani ti kuřáci stojící na vyhrazeném místě. Na rozdíl od nich jsou ale z našich daní hrazeny všechny popelníčkové extravagance Zemana. Připomeňme si například jeho cigaretku roku 2015 vykouřenou v nekuřáckém pokoji hotelu Radisson Blu v Londýně, která nás stála 1.600 liber, tedy cca 60.000 korun vysokou pokutu.

Takto se umí ve světě vyznamenat náš prezident. Slavný je ovšem i jeho lov holuba v Polsku a mnohé jiné mezinárodní ostudy. Na rozdíl od něj nás naši herci skutečně reprezentují ve světě. Nechápu, kde Zeman bere tu drzost brát si je do své nevymáchané ústní dutiny.

14. března 2021

73. #dobrázpráva tohoto roku: Buďme rádi, že jsou mezi námi lidé se zásadami. Paní senátorka @Nemcova_Mirka stojí za svým vyjádřením: prezident Zeman prosazuje velezrádné zájmy ve prospěch Ruska a Číny. Děkuji Vám, máte odvahu a rovnou páteř!

Trefně Zemanovo působení ve funkci prezidenta vyjádřila paní Miroslava Němcová těmito slovy: Před pár dny uplynulo osm let jeho mandátu. Osm let buranství, zloby a destrukce všeho, co představuje „vyšší princip“, všeho, co neslouží jeho zájmům.

S ohledem na poslední průzkumy volebních preferencí můžeme doufat, že po volbách složí demokratické strany parlamentní většinu. Další kroky v porcelánu se mohou Zemanovi vymstít. Dovolím si na závěr parafrázi z všeobecně oblíbeného filmu: Nepotěšil jste nás, Mlho, ani my vás nepotěšíme.

Svrhnout Babiše?

Už delší dobu se nám ve společnosti objevuje volání po demisi, po vyslovení nedůvěry vládě, ba i silácké či rádoby vtipné výzvy k obnovení po staletí oblíbených lidových tradic. Přiznám se, i já jsem si už v duchu dopřál lákavou představu motýle vrženého z oken Strakovky a za ním jeho vládní pilné včele letící všechny do …

No, tak zase zpátky do reality. Nápady na podobná řešení jsou šmahem zavrhovány moudrými hlavami. Opakovaně mi třeba pan Mitrofanov vysvětloval, že byť špatná a slabá, je Babišova vláda jedinou překážkou vládě ještě horší. Ano, je mi jasné, že vláda jmenovaná Zemanem by byla katastrofou. Na stejné premise se ostatně shodují i demokratické opoziční strany. Než vyslovit nedůvěru vládě, je prý lépe počkat do voleb.

A kdo jsem já, abych zpochybňoval autority? Víte, jsem kdo jsem. Celý život jsem šel svou cestou a zpochybňování autorit, to byl už za školních let můj oblíbený sport.

Začněme trochou psychologie: Sociopaté neberou ohledy na své okolí, prosazují své zájmy za každou cenu a když se jim je nedaří prosadit, nastoupí u nich vztek a agrese; nerozlišují mezi dobrým a špatným, nemají výčitky svědomí; mistrně předstíraným charismatem lákají a klamou okolí, jsou výtečnými lháři a manipulátory. Aby nedošlo k omylu, dnes mluvím pouze o dvou největších škůdcích, zastávajících z vůle voličů funkce prezidenta a premiéra. Oba splňují definici sociopata, oba lžou jak když Mafra tiskne a oba prosazují své zájmy bez ohledu na obyvatele země, které by měli zastupovat.

Jaké jsou ale jejich skutečné zájmy? U Babiše je to harpagonská hrabivá touha po majetku. Nemůže jinak, než zneužít každou možnost pro své obohacení od čapího brlohu po sosání dotací. Dostal se už na sám kraj své osobní bezpečnosti, a pro tu dokáže obětovat i své vlastní děti. Ukázaná platí na Krymu, nebo v krimu? Celý národ ochotně obětoval čínskému viru, řadě obyvatel zabránil v jejich obživě, ale své podniky před lockdownem tvrdě hájí.

U Zemana je to zase až chorobná touha po uznání, po moci, po pomstě všem, kdo se mu kdy postavili. Majetek je mu lhostejný, ale své blízké chrání při jejich korupčních a podvodných praktikách. A tady se potkávají s Babišem – nejen Babiš osobně, ale řada jeho zaměstnanců z Agrofertu a ANOfertu je na pokraji trestního stíhání, první z nich už vyšetřováni jsou (pro čapák, nebo pro ohýbané zakázky středočeských silničářů pod exhejtmankou Pokornou Jermanovou). Co nevidět se začne řešit třeba 37 milionů, které „ztratilo“ ministerstvo zdravotnictví při loňském nakupování dvojnásobně předražených respirátorů od firmy Supervize Hologramy s.r.o., mluvit se nepřestává o Hamáčkově obchodu s firmou TARDIGRAD INTERNATIONAL CONSULTING S.R.O.

Postupně budou na hladinu vyplouvat další „přečiny“ tak hustě, jako ryby otrávené v Bečvě. Takovou příležitost se obohatit už loupeživá banda okolo prezidenta a premiéra nikdy mít nebude. Proto potřebují udržet nouzový stav, pro nic jiné. Jeho prodlužování neslouží k ničemu užitečnému obyvatelům naší země.

Pokus o násilné prosazení Sputniku do našeho očkování pochopitelně dobře slouží cílům loutkáře vodícího našeho vlastizrádného prezidenta Zemana. Ale uvědomme si, že Zeman své skutečné úmysly nikdy nevyzrazuje. Naopak je kryje jako pravý Mlha svými oblíbenými sprosťárnami a odpoutáváním pozornosti na slepou stopu. Myslím, že mnohé napovídá vývoj plánovaného financování JED od původního: financuje ČEZ přes státní záruky po plné hrazení státem. Možnost se obohatit se hodí Nejedlým Mynářům stejně jako nechutným koblihožroutům v čele s Babišem.

Odstranění nepohodlných ministrů a jejich nahrazení příznivci lánského povaleče bude vlastně znamenat, že už nebudeme mít vládu Babišovu, ale vládu Zemanovu. Vládu, která protlačí Dukovany, možná i Sputnik, zvýší schodek rozpočtu do astronomických výšin a bude piklit, aby zabránila svobodným volbám. Tato nejmenovaná Zemanova vláda bude mít plnou podporu SPD i KSČM.

Opravdu s tím nemůžeme nic udělat? Zřejmě ne. Ale alespoň nemusíme ztratit tvář, můžeme si udržet rovnou páteř a vybudovat si pověst skutečné politické síly. Vyzývám proto opozici k vyslovení nedůvěry vládě.

K moci se následně dostane vláda jmenovaná Zemanem, takže se teoreticky nic nezmění. Ale při snaze o Dukovany, Sputnik, nekonečné prodlužování nouzového stavu a zakopání se zemských škůdců ve státní správě demokratické opozici nezbyde, než se obrátit na občany. Pevně věřím, že se zapojí i Milion chvilek, a doutnající nespokojenost občanů se zúročí nejpozději při volbách. Jestli se něčeho Zeman s Babišem bojí, tak je to lid, na to nezapomínejme.

Stávající bezkrevné čekání demokratických stran na volby totiž nepůsobí na voliče nijak přitažlivě. Mimo Okamury, flákance a spojených mlausovců se jim nově nabízí strana exušatého expolicisty s absencí poctivosti a morálky. Kdo je financuje? Kdo se snaží získat dostatek hlasů možným koaličním partnerům Babiše? Hledejme mezi sponzory prezidentské kampaně Zemana, a zjistíme, že je žene strach z budoucnosti a rubly.

Chceme-li je porazit, musíme voličům ukázat odvahu vůdce, nikoliv trpělivost čekatele. A jestli prohrajeme, budeme alespoň vědět, že jsme padli v boji. Nedostatek bojovnosti se nám stal osudným roku 1938, 1948 i 1968. Ano, jsem si vědom, co by znamenal vojenský odpor, a jsem přesvědčen, že boj proti bolševickým agresorům by přinesl ztráty mnohonásobně vyšší, než boj proti hitlerovským vojskům.

Ale morálka, ta by přeživším a jejich potomkům zůstala. Bohužel od roku 1938 je tato v našich zemích stále pohřešována… Dokáže s tím něco udělat Spolu a Pirstan? Doufám v to.

Souhrn 10. týdne

1. března 2021

60. #dobrázpráva tohoto roku: @AndrejBabis zabodoval. Podařilo se mu z ČR udělat rozvojovou republiku. Už nemusíme ani žebrat, v rámci své sebeobrany nám nabízí pomoc Německo. Nepomohli jsme jim s migranty, oni nám pomohou s čínským virem. S migrantem ve Strakovce nám pomůže kdo?

Od ledna žebrá Karlovarský kraj o možnost převozu nemocných do zdravotnických zařízení v Německu. Nejhorší situace je v Chebu, ale ani jinde si to nemůžeme nějak zvlášť pochvalovat. Andrej Babiš prostřednictvím svých podřízených tuto možnost ignoruje a v rámci svého neposkvrněného píár tvrdě napadá jakoukoliv zmínku o svém nezvládnutí situace. Nyní se s návrhem pomoci angažuje Německo, nabízející volné lůžkové kapacity. Jakoukoliv solidaritu jsme celé roky odmítali projevit, nyní jsme na ni odkázáni. Stydím se za to, kam jsme pod populistickým vykutáleným prospěchářem došli.

2. března 2021

61. #dobrázpráva tohoto roku: Sousedé se na nás už nemůžou dívat. Z Německa poslali do historicky nejhoršího kraje po 5.600 dávek vakcín do nemocnic ve Varech, Sokolovu a Chebu. Špatné na tom je, že s touto vládou začínáme být obecný chudý v EU…

Další projev solidarity mezi sousedy je sice pěkný, ale čekám, kdy se pro nás začne v rámci EU sbírat obnošené šatstvo, konzervované potraviny, pitná voda. A bojím se možností zneužití těchto sbírek Andrejem Babišem. Úplně vidím na všech návsích stánky Agrofertu s cedulí: Dnes v akci ke každému koupenému párku z Kostelce ryba z Bečvy nebo kus second handu

3. března 2021

62. #dobrázpráva tohoto roku: EU a USA uvalily sankce na Rusko, postižených je 7 vládních představitelů a 14 organizací zúčastněných na pokusu o vraždu Navalného. Je dobré, že obě strany Atlantiku opět hájí lidská práva. Éra trumpismu snad bude brzy zapomenuta.

Nelze myslet pouze ekonomicky, i obhajoba lidských práv a postihování jejich porušování je nutné. Mimo Ruska je v současnosti největším hříšníkem v této oblasti bolševická Čína. Mimo anexe Tibetu, o které nesmíme přestat mluvit, je aktuální genocida Ujgurů, porušování dohod uzavřených v Hongkongu a agresivní politika vůči Taiwanu. Doufám ve vyjádření světových státníků i na tato témata.

4. března 2021

63. #dobrázpráva tohoto roku: Dostaneme z EU 100.000 dávek vakcíny Pfizer. Solidarita, kterou celé roky odmítal projevit @AndrejBabis, je projevena nám. EU pochopila absolutní neschopnost chaotického mikromanagera, trestně stíhaného premiéra ve střetu zájmů a chrání nás před ním.

Itálie to nezvládla ale my jí nepomůžeme, pravil před rokem Andrej Babiš. Dnes dostaneme v rámci EU přednost v dodávkách vakcín. Proč? No přece proto, že celá Evropa vidí, jak to nezvládá právě Andrej Babiš.

5. března 2021

64. #dobrázpráva tohoto roku: Soukromý průzkum mezi známými letošními maturanty (23 tázaných) koho budou volit: 12 piráty, 9 spolu, 2 ještě neví. Za maturitu zdarma si je Babiš ale nekoupí, v tom se shodli na 100%. Z osobností všichni preferovali @DominikFeri, blahopřeji!

Nehraji si na Median, jen mne zajímalo, jak to vidí prvovoliči, které znám, tedy děti mých spolužáků a známých, nebo mladší sourozenci spolužáků mých dětí. A byl jsem opravdu příjemně překvapen.

6. března 2021

65. #dobrázpráva tohoto roku: Karlovarskému kraji v zdravotnické krizi chybělo podle průzkumu 115 lékařů a sester. Na výzvu se přihlásilo 134 dobrovolníků. Je mi ctí žít v kraji, který je historicky nejhorší ze všech a kde pořád něco říkáme. Fungujeme tobě navzdory, @AndrejBabis!

Lidská solidarita, obětavost zdravotníků a dobrovolných pomocníků je nezměřitelná. O to silnější je kontrast s chaosem a vypočítavostí našich vládních představitelů.

7. března 2021

66. #dobrázpráva tohoto roku: #vládajelit objednala za 15 milionů 10.000 balení ivermektinu a @AndrejBabis je chce rozeslat praktickým lékařům. Kdo se parazitem nakazil od koně, má možnost se odčervit. Řešení čínského viru očkováním stále nedotaženo, to není tak důležité.

Politická rozhodnutí přijímaná na základě informací kolujících na sociálních sítích je jediný způsob řízení vlády uznávaný a provozovaný Andrejem Babišem. Podle toho to u nás vypadá.

Já jsem byl celý svůj život ochoten pomáhat jiným, ale styděl jsem se sám přijímat pomoc. Bral jsem to jako projev své vlastní neschopnosti. S věkem se to asi změní, ale zatím to tak stále cítím. A teď se stydím za nás všechny, za celou naši zemi, protože nejsme schopni zvládnout čínský virus na úrovni našich sousedů. Nepřijmeme děti prchající před válkou, trpící ve stanových táborech. Nepomůžeme v boji s čínským virem přátelům z EU, ale budeme zneužívat jejich daně na dotace pro našeho multimilionáře. Ano, je mi z nás stydno.

Rád bych k tomu poznamenal ještě něco. Všichni víme, kdo a co jsou Andrej Babiš a Miloš Zeman. Kdo chtěl, ten si o nich zjistil relevantní informace snadno, věděl co se od nich dá čekat. Volil je jen ten, kdo je volit chtěl. Vymlouvat se na neznalost kandidátů při volbách je nesmysl, kdo to říká, ten se jen stydí přiznat ke své volbě. Jejich voliči je volili a budou je volit znovu, anebo jiné, jim podobné stvůry. Nelze jim to vyčítat, mají demokratické právo na svůj hlas. Ale pozor, těchto voličů je pouze třetina.

Kým byli tedy ve skutečnosti zvoleni oba Zembišové? Díky jejich nevoličům. Díky všem, kteří nebyli v rámci celku ochotni překousnout porážku Fischera, Horáčka aj. a nedali své hlasy Drahošovi. Totéž platí o parlamentních volbách.

A já se upřímně děsím možnosti, že na podzim dopadneme stejně. Už dnes je svět sociálních sítí plný hlasů typu nedokážu volit SPOLU kvůli ODS; TOP 09; KDU-ČSL; proto že jsou ochotní složit koalici s Piráty. Lidé jako je např. Jan Zahradil nepromeškají žádnou příležitost, aby si nekopli tu do topky pro EUR nebo vztah k EU, tu do KDU-ČSL kvůli víře anebo postoji k dalajlámovi, tu do Pirátů protože kdo chce psa bít, hůl si najde. Fanoušci Zahradilů spolu s příznivci Babiše, bolševiků nebo nahnědlých tříkolek pilně rozdmýchávají plameny vášnivých bojů mezi nevoliči profikorupčního hnutí ANO. A netýká se to pouze ODS, stejné typy má mezi svými příznivci každá strana, přiznejme si to alespoň v duchu.

Ano, ANO vyhraje díky vám, kteří je nevolíte, ale nejste ochotni pochopit, že pro znovuzvolení Andreje Babiše jste důležitější, než jeho voliči.

Prosím, chovejme se pro tentokrát jako dospělí a zodpovědní lidé, vydržme to alespoň do voleb. Já se totiž za svou zemi a její obyvatele už dál stydět nechci. Je to opravdu hrozný pocit.

Pirátský program?

Člověk by měl být připraven včas, jak jsem kdesi kdysi četl. A protože média i průzkumy volebních preferencí slibují vítězství pirátské koalice, rozhodl jsem si důkladně prostudovat jejich koaliční program. Preventivně, abych věděl, co nás po tom drtivém vítězství čeká.

Piráti a starostové nechtějí podle své koaliční smlouvy zbrojit na staré války. Nabízejí propojení dvou pohledů na svět, který přinese lepší, nové zítřky. Zasadí se podle zveřejněných vizí o přívětivý a průhledný stát, nižší daně pro poctivě pracující, zdravotnictví a spravedlnost pro všechny, ochranu krajiny, nové a lepší školství, podporu podnikání.

To se krásně čte. Trochu je mi to nějaké povědomé… No jasně, to slibuje každá strana! Sliboval to i Babiš, dokonce na to voličům dával veřejně své čestné slovo! Takže je to jen předvolební jalový slib, který si můžeme odškrtnout, po volbách si pojedou podle svého a volič se nebude stačit divit. To tu bylo často, to známe.

Ale ještě něco mi vadí, ti poctivě pracující mi šrotují hlavou. Vyrostl jsem pod vládou strany, která se poctivě pracujícími a klidem na práci zaklínala dnes a denně. Na střední školu jsem dojížděl na dohled od bolševického ráje jáchymovských pracovních táborů. V nich si budování lepších zítřků užívali ti poctivě pracující, kteří se bolševikovi nehodili do krámu. Třeba hokejisté, úspěšně nás reprezentující ve světě. Nebo váleční hrdinové, bojující o naši svobodu. Bohužel pro ně, na bolševikem neschválené světové straně. Taky skautové, sokolové, filozofové, kněží, podnikatelé, …

Zkrátka, jak si někdo proplachuje ústní dutinu poctivě pracujícími, začne mi u něj blikat varovná kontrolka. Naskakují mi četné paralely z historie – Hitler, Mussolini, Lenin, Mao, Pol Pot, Kimové. Začíná to jalovými sliby, poctivě pracujícími a kam ta cesta vede? Zatím to všude na světě skončilo gulagy, válkami a lidským neštěstím. Nechci tvrdit, že to mají piráti v plánu, ale cesta do pekla prý bývá dlážděna dobrými úmysly. Pirátské sociální inženýrství je určitě také dobře myšleno. Cíl a skutečnost se ale mohou rozejít velice snadno. A v hlavě mi naskakuje George Orwell s jeho všeobecně známým „Diktatura se nenastoluje proto, aby se zabezpečila revoluce. Revoluce se dělá, aby se zabezpečila diktatura.“ a také „Cílem moci je moc.“, ale třeba jsem jen paranoidní. Zkusím ty rodinné zkušenosti s revolučními stranami obyčejně ignorovat a číst si program dál.

Jenže hned po další větě jsem si musel jít udělat pořádné kafe. Koalice Pirátů a STAN je prý středové a protikorupční uskupení. Cože? Ani jeden subjekt nespadl z nebe, můžeme jej tedy soudit podle skutků, nikoliv podle jejich slov. Piráti mají docela široký záběr, od revoluční levice (Tožička) po levý střed. Uznávám, že Tožičků mají málo, naopak Bartošů a Richterových většinu. Ale Tožičky a podobné revoluční exoty si stále drží mezi sebou, což je pro mne silně varovný signál.

A takový STAN se na pravolevé stupnici vůbec nedá zařadit. Je to politicky amorfní sdružení, vzniklé spojením regionálních veličin, s cílem maximalizovat čerpání ze státního do místních rozpočtů. Nijak to nekritizuji, jen suše konstatuji. Opravdu nechci nikoho nijak napadat, ale středové politické uskupení má k této předvolební koalici daleko. A jedno protikorupční hnutí už tady bohužel máme. Jak se nám odkopalo, o tom je zbytečné psát. Program pirátské koalice mi předvolební blábolení profikorupčního hnutí ANO poměrně připomíná, je to samé vytvoříme, prosadíme, zajistíme, vybereme, zařídíme. Jak? To se rozplývá v mlhách.

Na druhou stranu, při vzpomínce na minulou předvolební kampaň pirátů mne trochu strach opouští. Pustili jsme je na ně, ale Sobotka ani rodina Nečasových stále nesedí. Dokonce ani trestně stíhaný premiér ve střetu zájmů – a ten by si to plně zasloužil za to, co předvádí. Právě kvůli němu nám nezbývá, než utvořit koaliční vládu, která započne odstraňovat škody způsobené Andrejem Babišem. Není-li jiné cesty, nezbývá než spolupracovat na záchraně našeho potápějícího se Titanicu, ve který Babiš se svým hnutím transformoval ČR.

A nesmím zapomínat na lidi které znám z virtuálního prostoru, jako je třeba paní Richterová z parlamentu nebo Pavel Moravec z twittru. A hlavně na ty, které znám osobně z našeho historicky nejhoršího kraje, z demonstrací a společných akcí Milionu chvilek, jako je např. Daniela Bílá, nebo Jindřich Čermák. Spolupráci s nimi, přes určité rozdíly v názorech, si dovedu docela dobře představit. Doufám, že mne nezklamou.

A hlavně pevně věřím, že v podzimních volbách dostanou šanci mne nezklamat, a budou ve vládě spolupracovat s koalicí SPOLU v zájmu nás všech.